Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Szukam pracy zgodnej z moimi doświadczeniem, ale poza moją dotychczasową branżą. Jak mam wyróżnić się wśród kandydatów znających branżę?”, „Szukam pracy w obszarze, w którym nie posiadam doświadczenia. Ile może potrwać taki proces?”. To wyzwania, z którymi kandydat bardzo często spotyka się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Podczas 5. zjazdu studiów podyplomowych Career Advisory zostały omówione następujące zagadnienia: ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku oraz Candidate Positioning – zdefiniowanie unikatowych cech kandydata na rynku.

Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku

Pierwszy dzień piątego zjazdu poprowadziła Anna Zadrożna, która skupiła się na temacie „Oceny celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku”. Omówiła złożoność procesu szukania pracy „standard, medium, difficult”, która jest pochodną następujących elementów:
popyt / podaż na rynku pracy (ilość jawnych ogłoszeń vs. ilość podobnych kandydatów)
– gotowość profilu pod cel i pokazanie tego na CV / LinkedIn
relokacja: pokazanie styczności lub motywacji, która jest realna / realistyczna (np. przeprowadzam się ze względów rodzinnych)
– możliwe / dostępne konfiguracje techniczne, np. raportowanie do kogoś poza Polską, gdy nie jest się w zarządzie.

Anna przedyskutowała ze studentami również prawdziwe przykłady, takie jak:

  • doświadczony prawnik, który chce zmienić firmę
  • pracownik, który chce awansować w ramach obecnej organizacji
  • Head of Sales & Business Development, który rozważa 3 scenariusze: 1) to samo stanowisko, ale w innej, dużej, międzynarodowej organizacji, 2) GM w średniej, ale również międzynarodowej organizacji, 3) zmiana profilu na szeroko rozumiany HR
  • Chief Security Officer, który chce zostać członkiem zarządu w większej, międzynarodowej korporacji
  • doświadczony manager z międzynarodowym profilem, który chce przeprowadzić się do Berlina.

W tym dniu swoim doświadczeniem we współpracy z Konsultantem Kariery podzielił się kolejny gość specjalny – Dyrektor Finansowy z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem, który udzielił odpowiedzi na następujące pytania:
– Jakie miał oczekiwania? A co otrzymał?
– Jak wyglądał jego powrót na rynek pracy w Polsce? Jak pomógł w tym Konsultant Kariery?
– W jaki sposób pomogła mu współpraca z zakresu doradztwa kariery w kolejnych latach, zwłaszcza, że zdecydował się na założenie własnej firmy?

Career Positioning

Drugi dzień piątego zjazdu również został poprowadzony przez Annę Zadrożną , która tym razem skupiła się na tematyce „Candidate Positioning” – zdefiniowanie unikatowych cech kandydata na rynku”. Podczas tego dnia została zgłębiona wiedza „Jak pomóc klientowi odnaleźć Unique Selling Proposition tzw. USP?” oraz z czym wiążą się wyzwania nad wypracowywaniem unikatowych cech klienta (z perspektywy kandydata na rynku pracy). Kluczowe jest, aby kandydat wyróżnił się pozytywnie wśród wszystkich aplikujących i został w wyniku tego zaproszony do procesu rekrutacyjnego. Aby pomóc studentom zobrazować sobie tego typu sytuację, omówiony został case klientki, która chciała znaleźć pracę w innej branży niż dotychczasowa. Studenci mieli również okazję zobaczyć z perspektywy pracodawcy, w jaki sposób można tę wiedzę zastosować w organizacji.

W tym dniu gościnnie wystąpił Dyrektor ds. Postępowania i Etyki, który opowiedział o swoich doświadczeniach z outplacementem. Zdradził, co go w przeszłości zaskoczyło i co dziś zrobiłby inaczej.

Refleksje po piątym zjeździe

„Zobaczyłam, jak wartościowe jest USP – zarówno wewnątrz organizacji, jak i w doradztwie na zewnątrz”
„To był niezwykle interesujący zjazd z konkretną dawką informacji!
„Omawiany case klientki pokazał mi, jak potężnym narzędziem jest odpowiedni dobór słów w pisaniu CV, jak duża jest to dźwignia w realizacji celu”
„Praca nad CV i USP to nie tylko dopasowanie do roli, ale również odkrycie tej roli docelowej – znajdowanie punktów styku między doświadczeniem a przyszłym pracodawcą / przyszłą rolą, która będzie dawała satysfakcję”
„Ten zjazd pokazał mi, że znalezienie USP nie jest takie proste, jak mogłoby się zdawać
„Nie wiedziałam wcześniej, jak szerokie zastosowanie ma USP”
„Podczas tego zjazdu zainspirował mnie gość specjalny. Bardzo podobała mi się jego energia i podejście do zarządzenia własną karierą, będąc po 50-tce. Swoją historią udowodnił, że bez względu na wiek należy strategicznie korzystać z nowoczesnych narzędzi poszukiwania pracy, które doprowadziły go do celu”

Będziemy Was informować o postępach naszych studentów, jak również samych studiów podyplomowych.

PS. Przeczytaj więcej o pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym i jedenastym zjeździe.

PPS. Interesuje Was ta dziedzina i nie chcecie czekać na kolejną edycję? Śledźcie informacje o naszych kursach – również in-house – na tej stronie:
https://careerangels.eu/pl/zostan-certyfikowanym-konsultantem-kariery