7 rad: Jak wykonać dobre zdjęcie do CV za pomocą telefonu

7 rad: Jak wykonać dobre zdjęcie do CV za pomocą telefonu

7 rad: Jak wykonać dobre zdjęcie do CV za pomocą telefonu

Dobre zdjęcie może podnieść atrakcyjność całego CV – możesz na nim oprzeć kolorystykę całego dokumentu lub wykorzystać je do wzmocnienia swojego wizerunku. Co więcej, jest to jedno z pierwszych wrażeń, które zrobisz na rekrutrze.

Mogłoby się wydawać, że trzeba umówić się na kosztowną, profesjonalną sesję zdjęciową, ale na szczęście niekoniecznie jest to prawdą. Dzięki wysokiej jakości kamerom w dzisiejszych smartfonach, możesz z łatwością zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem. Oto 7 wskazówek, jak to zrobić:

Read more

7 tips: How to take a good CV photo with your phone

7 tips: How to take a good CV photo with your phone

7 tips: How to take a good CV photo with your phone

A good photo can visually carry the entire CV – as you can base the color scheme on it or use it to solidify your personal branding. Moreover, it’s one of the first impressions you will ever make on the recruiter.

You might think that you must schedule an expensive professional photo shoot, but thankfully, that isn’t necessarily true. With the high quality of contemporary smartphone cameras, you can easily take a good photo with your phone. Here are 7 tips on how to do that:

Read more

5 powodów, dla których 2-kolumnowe CV się nie sprawdza

BRAK SYGNAŁU

5 powodów, dla których 2-kolumnowe CV się nie sprawdza

„Przyciągający wzrok” design, nietypowe układy strony oraz coraz więcej darmowych szablonów dostępnych publicznie… wszystko to kusi kandydatów do stworzenia 2-kolumnowego CV, aby wyróżnić swój dokument i zrobić lepsze pierwsze wrażenie na potencjalnym pracodawcy. Choć takie podejście może wydawać się dobrym pomysłem na pierwszy rzut oka, warto rozważyć jego potencjalne wady zanim kliknie się „wyślij”.

Read more

5 reasons why 2-column CVs don’t work

NO SIGNAL

5 reasons why 2-column CVs don’t work

“Eye-catching” designs, unusual layouts, and more and more free templates made available to the public… all of this tempts candidates to go for 2-column CVs to make their document stand out and make a better first impression on the potential employer. While this approach may seem like a good idea at first, it’s important to consider the potential drawbacks before you hit send.

Read more

CV Tips for Executives

CV Tips for Executives

CV Tips for Executives

Has the format of a CV changed in the last few years? Is there a “right way” to prepare one? Are there international standards when it comes to CVs? Continue reading to find out! [Spoiler alert: The answer is three times yes!]

The single most important thing to remember about your CV is that the goal of the CV is to land an interview, not a job. It is the first impression you will make as an executive. And it makes the difference between “invite” or “delete”.

With that in mind, ask yourself the following questions:

1) What role are you specifically looking for?

Read more

Poradnik ATS

Zhakuj ATS

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy takie wyrażenia jak: zautomatyzowane procesy rekrutacyjne, ATS, sztuczna inteligencja, boty. Ciągły rozwój technologii wpływa na procesy rekrutacyjne – w szczególności: jak działa ATS i jak dostosować do niego CV? [Spoiler: 75% wysłanych CV nigdy nie dotrze do rekrutera!]

Ale zacznijmy od początku: Co to jest ATS?

Nazwa pochodzi z języka angielskiego – Applicant Tracking System, czyli System Śledzenia Aplikacji. Innymi słowy, jest to system, który pozwala na zarządzanie projektem rekrutacyjnym, śledzenie kandydatów, filtrowanie i kategoryzowanie ich.

Niektóre ATS-y (zwłaszcza te działające w języku angielskim) mają dodatkową funkcję:

Read more

Czy Twoje podsumowanie zawodowe to… horoskop?

Twoje podsumowanie zawodowe to horoskop?

Twoje podsumowanie zawodowe to horoskop?

Co Twoje podsumowanie zawodowe może mieć wspólnego z horoskopem? Pytanie może wydawać się absurdalne, ale, jak się okazuje, odpowiedź brzmi: „dość dużo”. Podsumowania zawodowe to trudny temat – ludzie wiedzą (mniej więcej) jak stworzyć CV, ale jeśli chodzi o pisanie podsumowania zawodowego, są często zdezorientowani. Powinni pisać w 1. czy 3. osobie? Czy powinni zachować prostotę? Powinni trzymać się języka biznesowego, czy starać się być kreatywnymi? Lista mogłaby się ciągnąć w nieskończoność.

Wyróżniamy pięć ogólnych typów podsumowań zawodowych. Który jest Twój?

Read more

Is your profile summary… a horoscope?

Is your profile summary a horoscope?

Is your profile summary a horoscope?

What can your profile summary have in common with a horoscope? The question might seem absurd, but, as it turns out, the answer is: “quite a lot”. Profile summaries are a difficult subject – people know (more or less) how to create a CV, but when it comes to writing a profile summary, they are often left confused. Should they use 1st or 3rd person? Should they keep it strictly simple? Should they stick to business language or try to be creative? The list could go on and on.

We distinguish five general types of profile summaries. Which one is yours?

Read more

CVs for ATS or 10 lines that can change your life!


For obvious reasons – time and money savings – more and more companies switch to automated CV processing and candidate ranking – the so-called ATS – Applicant Tracking Systems where everything is one place. But not only that, according to Vervoe.com [in the US] “some AI tools have reported a 20-100% increase in gender, ethnic, and socioeconomic diversity of hires.” That also applies to recruitment processes for experienced managers and executives!

Currently, the most commonly used ATS within the Fortune 500 companies are: Taleo, Workday, SAP SuccessFactors, IBM Kenexa BrassRing, ICIMS, ADP (Source: JobScan.co)

How do you know which ATS is being used? Look at the link of the database of the job ad you are uploading your CV to; it could read “https://3m.wd1.myworkdayjobs.com/Search/….”

Read more

R like Resume

At Career Angels we keep writing about how important it is to keep up with the VUCA market. It concerns us, consultants, but also you, experienced managers and executives who are (more or less) active on the job market. The Career ABC is a way to stay atop of what we know about the current job market. It includes updated definitions, myth busters, KPIs.

 

The remaining letters of the Career ABC series:

Read more