Is your profile summary… a horoscope?

Is your profile summary… a horoscope?

What can your profile summary have in common with a horoscope? The question might seem absurd, but, as it turns out, the answer is: “quite a lot.” Profile summaries are a difficult subject – people know (more or less) how to create a CV, but when it comes to writing a profile summary, they are often left confused. Should they use 1st or 3rd person? Should they keep it strictly simple? Should they stick to business language or try to be creative? The list of queries could go on and on.

We can distinguish five general types of profile summaries. Which one is yours?

Read more

Czy Twoje podsumowanie zawodowe to… horoskop?

Czy Twoje podsumowanie zawodowe to… horoskop?

Co Twoje podsumowanie zawodowe może mieć wspólnego z horoskopem? Pytanie może wydawać się absurdalne, ale jak się okazuje, odpowiedź brzmi: „dość dużo”. Podsumowania zawodowe to trudny temat – ludzie wiedzą (mniej więcej) jak stworzyć CV, ale jeśli chodzi o pisanie podsumowania zawodowego, są często zdezorientowani. Powinni pisać w 1. czy 3. osobie? Czy powinni zachować prostotę? Trzymać się języka biznesowego czy postawić na kreatywność? Lista pytań mogłaby się ciągnąć w nieskończoność.

Wyróżniamy pięć ogólnych typów podsumowań zawodowych. Który z nich jest Twój?

Read more

5 powodów, dla których 2-kolumnowe CV się nie sprawdza

BRAK SYGNAŁU

5 powodów, dla których 2-kolumnowe CV się nie sprawdza

„Przyciągający wzrok” design, nietypowe układy strony oraz coraz więcej darmowych szablonów dostępnych publicznie… wszystko to kusi kandydatów do stworzenia 2-kolumnowego CV, aby wyróżnić swój dokument i zrobić lepsze pierwsze wrażenie na potencjalnym pracodawcy. Choć takie podejście może wydawać się dobrym pomysłem na pierwszy rzut oka, warto rozważyć jego potencjalne wady zanim kliknie się „wyślij”.

Read more

5 reasons why 2-column CVs don’t work

NO SIGNAL

5 reasons why 2-column CVs don’t work

“Eye-catching” designs, unusual layouts, and more and more free templates made available to the public… all of this tempts candidates to go for 2-column CVs to make their document stand out and make a better first impression on the potential employer. While this approach may seem like a good idea at first, it’s important to consider the potential drawbacks before you hit send.

Read more

7 rad: Jak wykonać dobre zdjęcie do CV za pomocą telefonu

7 rad: Jak wykonać dobre zdjęcie do CV za pomocą telefonu

7 rad: Jak wykonać dobre zdjęcie do CV za pomocą telefonu

Dobre zdjęcie może podnieść atrakcyjność całego CV – możesz na nim oprzeć kolorystykę całego dokumentu lub wykorzystać je do wzmocnienia swojego wizerunku. Co więcej, jest to jedno z pierwszych wrażeń, które zrobisz na rekruterze.

Mogłoby się wydawać, że trzeba umówić się na kosztowną, profesjonalną sesję zdjęciową, ale na szczęście niekoniecznie jest to prawdą. Dzięki wysokiej jakości kamerom w dzisiejszych smartfonach, możesz z łatwością zrobić dobre zdjęcie swoim telefonem. Oto 7 wskazówek, jak to zrobić:

Read more

7 tips: How to take a good CV photo with your phone

7 tips: How to take a good CV photo with your phone

7 tips: How to take a good CV photo with your phone

A good photo can visually carry the entire CV – as you can base the color scheme on it or use it to solidify your personal branding. Moreover, it’s one of the first impressions you will ever make on the recruiter.

You might think that you must schedule an expensive professional photo shoot, but thankfully, that isn’t necessarily true. With the high quality of contemporary smartphone cameras, you can easily take a good photo with your phone. Here are 7 tips on how to do that:

Read more

Porady CV dla Executives

Porady CV dla Executives

Czy zasady formatowania CV zmieniły się w ciągu ostatnich kilku lat? Czy istnieje „właściwy sposób” na jego przygotowanie? Czy istnieją międzynarodowe standardy dotyczące CV? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

[Spoiler: Odpowiedź brzmi: trzy razy tak!]

Read more

CV Tips for Executives

CV Tips for Executives

Have the rules of CV formatting changed in the last few years? Is there a “right way” to prepare one? Are there international standards when it comes to CVs? Continue reading to find out!

[Spoiler alert: The answer is three times yes!]

Read more

R like Resume

At Career Angels we keep writing about how important it is to keep up with the VUCA market. It concerns us, consultants, but also you, experienced managers and executives who are (more or less) active on the job market. The Career ABC is a way to stay atop of what we know about the current job market. It includes updated definitions, myth busters, KPIs.

 

The remaining letters of the Career ABC series:

Read more

M like Motivation Letter

At Career Angels we keep writing about how important it is to keep up with the VUCA market. It concerns us, consultants, but also you, experienced managers and executives who are (more or less) active on the job market. The Career ABC is a way to stay atop of what we know about the current job market. It includes updated definitions, myth busters, KPIs.

The remaining letters of the Career ABC series:

Read more