What do Senior Executives want?

Why do Senior Leaders change their jobs or think about doing so? What are they looking for in their work / in their careers? What do you have to do to retain them?

According to DDI report from 2021, leaders want to learn by:

  • external coaching (48%)
  • developmental assignments (48%)
  • assessment to diagnose leadership strength (42%)
  • formal in-person training (39%)

Read more

Autumn is a good time to look for a job

Job Search Strategy for an experienced manager

Job Search Strategy for an experienced manager

Autumn is slowly coming to an end. Is it still a good time to look for a job? Yes, indeed!

Are you a manager / executive with 10+ years of experience? Would you like to discuss your job search strategy confidentially? Email Bichl.Sandra@CareerAngels.eu who will match you with one of our consultants. Subject: Autumn.

If this doesn’t apply to you, but you think somebody could benefit from it, please like and share or forward.

Obecne nastawienie pracowników w liczbach

Jak pracownicy czują się w dzisiejszych czasach? Czego tak naprawdę oczekują od swojej pracy? Jakie są najważniejsze czynniki kierujące ich wyborami zawodowymi? Dlaczego decydują się na odejście z pracy?

Według raportu Monster 2022:

1) najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybory zawodowe są:

 • wynagrodzenie (50%)
 • poczucie sensu (42%)
 • bezpieczne otoczenie (35%)

2) kandydaci pragną stanowisk z:

 • godziwym wynagrodzeniem
 • bonusami finansowymi
 • opieką zdrowotną
 • elastycznym grafikiem pracy
 • płatnym urlopem

3) starsi kandydaci częściej koncentrują się na:

 • wynagrodzeniu
 • bezpiecznym otoczeniu
 • miejscu pracy, w którym mogą zawierać znajomości z ludźmi

Read more

Current employee mood in numbers

How do employees feel these days? What do they really want from their jobs? What are the most important factors driving career choices? Why do they leave their jobs?

According to the Monster 2022 report:

The most important factors driving career choices are:

 • compensation (50%)
 • meaningful work (42%)
 • safe environment (35%)

Candidates want jobs with:

 • salary protection / fair compensation
 • financial compensation beyond salary
 • healthcare benefits
 • flexible work schedules
 • paid time-off

Older job seekers are more likely to focus on:

 • compensation
 • safe environment
 • a workplace in which they can connect with people

Read more

Naturalne chwile frustracji, kryzysu i/lub refleksji w Twojej karierze

Czy chwile kryzysu, zwątpienia lub refleksji są normą w karierze każdego człowieka? Tak! Co więcej, niektórych z nich można się nawet spodziewać. Niezależnie od tych kluczowych momentów, badania pokazują, że istnieją wewnętrzne (!) preferencje i wzorce kariery; pomimo tego, 60% z nas podąża za karierą, która nie jest tą najbardziej pożądaną!

Fakt ten już sam w sobie generuje frustracje, problemy i wyzwania, nie wspominając o 4 “naturalnych” okresach zwątpienia.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tych kształtujących nasze życie momentach, obejrzyj naszą prezentację:

Read more