Sprawdź, jak efektywnym kandydatem naprawdę jesteś!

Sprawdź, jak efektywnym kandydatem naprawdę jesteś!

Sprawdź, jak efektywnym kandydatem naprawdę jesteś!

Szukasz pracy? Spędzasz godziny, dni, tygodnie na przeglądaniu ogłoszeń o pracę, wysyłając dziesiątki, a nawet setki CV i… nie dostajesz żadnej odpowiedzi? Wydaje Ci się, że robisz wszystko, co tylko możliwe, ale nadal nie możesz znaleźć zatrudnienia? Zdarza Ci się usłyszeć (pomiędzy wierszami lub wprost): „Pańskie doświadczenie jest imponujące, ale wiek już nie ten”? Przeczytaj nasze rady i wykorzystaj nasze narzędzie, aby dowiedzieć się, jak efektywnym kandydatem jesteś w rzeczywistości!

Read more

Reskilling and upskilling – how to advance your career in the age of AI

Reskilling and upskilling – how to advance your career in the age of AI

Reskilling and upskilling – how to advance your career in the age of AI

Did you know that by 2025, according to a World Economic Forum’s 2022 report, half of all workers will need to retrain themselves for new positions? This is not surprising, given the rapid development of technology and constant changes on the job market. What’s more, as many as 133 million new jobs will be created in the coming years. As encouraging as it may sound, it is important to remember that these new positions will require very different skills from those we have today. In our dynamically changing world, staying up to date with information regarding trends and the future of the job market is particularly important. With jobs evolving and technology playing a big role, staying flexible and continuously learning isn’t just a plus; it’s necessary for personal growth and staying relevant in a job market that’s always changing.

Read more

Reskilling i upskilling – jak rozwijać swoją karierę w dobie AI

Reskilling i upskilling – jak rozwijać swoją karierę w dobie AI

Reskilling i upskilling – jak rozwijać swoją karierę w dobie AI

Czy wiesz, że według raportu Światowego Forum Ekonomicznego opublikowanego  w 2022 r., do 2025 r. połowa pracowników będzie musiała się przekwalifikować, aby móc znaleźć nowe stanowiska? Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii i ciągłe zmiany na rynku pracy. Co więcej, w nadchodzących latach powstanie aż 133 mln nowych miejsc pracy. Wydawać by się mogło, że takie informacje powinny zostać odebrane pozytywnie, należy jednak pamiętać, że powstałe w ten sposób nowe stanowiska będą wymagały zupełnie innych umiejętności niż te, którymi dysponujemy dzisiaj. W naszym dynamicznie zmieniającym się świecie szczególnie ważne jest bycie na bieżąco z trendami rynku pracy. Ponieważ stanowiska pracy ewoluują, a technologia odgrywa dużą rolę, elastyczność i ciągłe uczenie się to nie tylko plus; jest to konieczne do rozwoju osobistego i utrzymania pozycji na rynku pracy, który stale się zmienia.

Read more

Nowoczesny rynek pracy – poznaj najważniejsze trendy

Nowoczesny rynek pracy – poznaj najważniejsze trendy

Nowoczesny rynek pracy – poznaj najważniejsze trendy

Według raportu World Economic Forum, „formułowanie skutecznych strategii przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności na następne pięć lat będzie niezbędne do maksymalizacji wydajności biznesowej. […]. Liczba miejsc pracy wymagających kreatywności, innowacji oraz empatii wzrośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na umiejętność myślenia analitycznego”. Co więcej, „60% pracowników będzie wymagało szkolenia przed 2027 rokiem”.

To zjawisko jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla firm – w zależności od tego, jak szybko uda im się zamknąć tzw. „skill gap” oraz zarządzić obecnymi i nowymi pracownikami pod kątem tzw. „upskilling” czy „reskilling” albo samej rekrutacji. To jest także szansa, jak i zagrożenie dla przedstawicieli departamentów HR, rekruterów oraz doradców kariery działających na rynku; by uplasować się w czołówce ekspertów, wymagana jest wiedza m.in. o typologii pracowników pod kątem zaangażowania i rozwoju kompetencji, by w jak najbardziej efektywny sposób zaprojektować nowe ścieżki kariery i dopasować odpowiednio profile.

Na to nakłada się ogromny wpływ technologii, który w drastyczny sposób zmienił zachowanie poszczególnych graczy na rynku pracy, z czego wynikają różne trendy – o nich więcej za chwilę.

Read more

What do Senior Executives want?

Why do Senior Leaders change their jobs or think about doing so? What are they looking for in their work / in their careers? What do you have to do to retain them?

According to DDI report from 2021, leaders want to learn by:

    • external coaching (48%)
    • developmental assignments (48%)
    • assessment to diagnose leadership strength (42%)
    • formal in-person training (39%)

Read more