Zhakuj ATS! – poradnik krok po kroku

Zhakuj ATS! – poradnik krok po kroku

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy takie wyrażenia jak: zautomatyzowane procesy rekrutacyjne, ATS, sztuczna inteligencja, boty. W jaki sposób ciągły rozwój technologii wpływa na procesy rekrutacyjne – w szczególności: jak działa ATS i jak dostosować pod niego swoje CV? [Spoiler: 75% wysłanych CV nigdy nie dotrze do rekrutera!]

Ale zacznijmy od początku: co to jest ATS?

Nazwa pochodzi z języka angielskiego – Applicant Tracking System, czyli System (= baza danych) Śledzenia Aplikacji (= kandydatów).

Innymi słowy, jest to system, który pozwala na zarządzanie projektem rekrutacyjnym, śledzenie kandydatów, filtrowanie i kategoryzowanie ich. Niektóre ATS-y (zwłaszcza te działające w języku angielskim) mają dodatkową funkcję: porównują CV kandydata z ogłoszeniem o pracę, na które aplikował. Oznacza to, że przeszukują / skanują CV w poszukiwaniu słów kluczowych użytych w ogłoszeniu o pracę lub dodatkowo dodanych w tle. A co z systemami używanymi na polskim rynku?

Read more

Hack ATS! – a step-by-step guide

Hack ATS! – a step-by-step guide

Automated recruitment processes, pre-recorded interviews, ATS, Artificial Intelligence, bots… expressions we hear more and more often. How does the constant development of technology affect the recruitment processes – in particular: how do ATS work and how can you adapt your CV to them? [Spoiler: 75% of CVs uploaded to ATS are never seen by a human recruiter!]

But first things first: what is an ATS?

ATS stands for Applicant (= candidates) Tracking System (= master database).

In other words, it’s a system that allows tracking candidates, to filter and categorize them. Some ATS (especially those operating in English) have an additional function: they match a candidate’s CV against the job ad they applied to. In other words: it searches / scans the CV for keywords used in the job ad or additionally added in the background.

Read more

Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion

Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion

Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion

Według raportu LinkedIn Global Trends 2020, 73% firm uznało, że skupienie się na analityce HR jest ich priorytetem na najbliższe kilka lat, ale jednocześnie 55% specjalistów ds. talentów twierdzi, że nadal potrzebuje pomocy we wdrażaniu podstawowych analiz dotyczących zarządzania ludźmi.

Read more

Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media

Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media

Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media

Rekrutacja high-volume odnosi się do praktyki obsadzenia dużej liczby stanowisk w krótkim czasie. Statystyki odnośnie zatrudnienia z LinkedIn (2022) pokazują, że rekrutacja za pośrednictwem mediów społecznościowych zyskuje na znaczeniu z dnia na dzień, ponieważ okazała się skuteczna.

Read more

Trendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testy

Trendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testy

Trendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testy

Jak wynika z badania opublikowanego przez JobScan, już 98,8% firm z listy Fortune 500 korzystało z ATS w roku 2019. W dodatku, według naszych własnych danych, 60-70% ról kierowniczych jest obsadzanych przy pomocy wstępnej selekcji z użyciem ATS – do 2016 roku byłoby to niespotykane! Coraz większą popularnością cieszy się również wykorzystywanie testów podczas zatrudniania nowych pracowników.

Read more

Trendy HR i zagrożenia, w tym: smartfonizacja, LinkedIn, ESG

Obecnie niemal połowa kandydatów to „kandydaci mobilni”. Firmy, które nie chcą ich przegapić, muszą się odpowiednio dostosować.

Według Globalnego Raportu Monster opublikowanego w 2022 oraz danych dostarczonych przez cvviz.com i kinsta.com:

 • 45% aktywnych kandydatów aplikowało do pracy poprzez swoje urządzenia mobilne
 • 55% osób w wieku od 35 do 44 lat korzystało z urządzeń mobilnych, aby ubiegać się o pracę
 • 87% rekruterów regularnie korzysta z LinkedIn
 • Pracownicy pozyskiwani za pośrednictwem LinkedIn są o 40% mniej skłonni do odejścia z firmy w ciągu pierwszych 6 miesięcy.
 • 122 miliony osób odbyło rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem LinkedIn, a 35,5 miliona zostało zatrudnionych przez osobę, którą mieli w swoich kontaktach.

Jeśli chcesz poznać więcej zagrożeń wynikających z tego trendu, przejrzyj nasze slajdy:

Zastanawiasz się, jak wprowadzić te rozwiązania w Twojej firmie? Wyślij maila na adres: Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu i umów się na bezpłatną konsultację!

HR trends and their threats: smartphonization, LinkedIn, ESG

Currently, nearly half of the candidates are “mobile candidates”. Therefore, companies that do not want to miss out on them, must adapt accordingly.

According to the Global Monster Report published in 2022 and data provided by cvviz.com and kinsta.com:

 • 45% of active candidates have applied to a job on their mobile devices.
 • 55% of people aged 35 to 44 have used mobile devices to apply for jobs.
 • 87% of recruiters regularly use LinkedIn.
 • Employees sourced through the site are 40% less likely to leave the company within the first 6 months.
 • 122 million people received an interview through LinkedIn with 35.5 million having been hired by a person they connected with on the site.

If you want to know more about the threats related to this trend, check out our slides:

Are you wondering how to implement these solutions in your company? Get in touch via email: Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu and book a free consultation!

PS. Make sure you haven’t missed our posts about the other trends that are part of the employee life cycle called “Attracting Candidates“: employer branding and chatbots.

Trendy HR, w tym zagrożenia: Chatboty

Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie AI i automatyzacji w swoich procesach rekrutacyjnych. Dobry przykład tego zjawiska stanowią chatboty.

Ogólnie o chabotach:

 • Według IBM, mogą one pomóc firmom zmniejszyć koszty obsługi klienta nawet do 30%.
 • Szacuje się, że do 2024 r. globalny rynek chatbotów osiągnie ponad 994 mln USD.

Jeśli chcesz poznać więcej zagrożeń wynikających z tego trendu, przejrzyj nasze slajdy:

Zastanawiasz się, jak wprowadzić te rozwiązania w Twojej firmie? Wyślij maila na adres: Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu i umów się na bezpłatną konsultację!