Porażka systemów rekrutacji

Porażka systemów rekrutacji

Obejrzyj ten 6-minutowy TED talk Jasona Shena (EN): Kliknij tutaj!

Jason opowiada o tym, jak dzisiejsze systemy rekrutacji nie są w stanie rozpoznać prawdziwego talentu i często (nie) wybierają kandydatów przez pryzmat własnych uprzedzeń. Cytując Jasona: „Systemy rekrutacji, które zbudowaliśmy w XX wieku, zawodzą nas i powodują, że nie dostrzegamy ludzi z niesamowitym potencjałem”.

Read more

Failing hiring systems

Failing hiring systems

Find 6 minutes to watch this TED talk by Jason Shen: Click here!

Jason talks about how the hiring systems of today are unsuccessful in recognizing true talent and often (don’t) select candidates based on prejudices. To quote Jason, “The hiring systems we built in the 20th century are failing us and causing us to miss out on people with incredible potential”.

Read more

Best of 2023 – Hidden Job Market

Best of 2023 – Hidden Job Market

Welcome to 2024! For over 6 years now, we have been monitoring and sharing the most valuable job ads on the Internet every week to provide you with the best job opportunities within our “Hidden Job Market” community. In 2023, we shared over 2,900 job ad gems from for experienced international managers and executives all around Europe!

Read more

Best of 2023 – Hidden Job Market

Best of 2023 – Hidden Job Market

Witamy w 2024! Już od ponad 6 lat cotygodniowo monitorujemy oraz dzielimy się z Wami najlepszymi ogłoszeniami o pracę w internecie, aby dostarczać listę tych najbardziej interesujących, wyselekcjonowanych dla naszej społeczności “Hidden Job Market”. W 2023, udostępniliśmy dla Was 2 900 perełek spośród ofert pracy dla doświadczonych managerów i dyrektorów z całej Europy!

Read more

Best of 2023 – Market Signals

Best of 2023 – Market Signals

Why is it important to be up to date with the supply of and demand for candidates in the job market? We can draw insightful conclusions about trends that are ruling the job market by looking at how the number of job ads on LinkedIn, the number of candidates per job ad or unemployment levels change. Being able to interpret them is crucial when it comes to effective job search, employer branding or recruitment.

Read more

Best of 2023 – Market Signals

Best of 2023 – Market Signals

Dlaczego warto być na bieżąco z podażą i popytem na kandydatów na rynku pracy? Możemy wyciągnąć wnikliwe wnioski na temat trendów panujących na rynku pracy obserwując, jak zmienia się liczba ogłoszeń o pracę na LinkedIn, liczba kandydatów na jedno ogłoszenie czy poziom bezrobocia. Ich umiejętna interpretacja jest kluczowa w kwestii skutecznego poszukiwania pracy, employer brandingu czy rekrutacji.

Read more

Best of 2023: #SharingIsCaring

Best of 2023: #SharingIsCaring

One of the things we are known for is our commitment to openly and transparently sharing our data, expertise, and know-how. As we reflect on our accomplishments in 2023, we’re proud of the extensive reach we’ve achieved through various platforms such as webinars, lectures, and live sessions.

Read more

Best of 2023: #SharingIsCaring

Best of 2023: #SharingIsCaring

Jedną z rzeczy, z których jesteśmy znani, jest nasze zaangażowanie w otwarte i przejrzyste udostępnianie naszych danych, wiedzy i know-how. Podsumowując osiągnięcia 2023 roku, jesteśmy bardzo dumni z tego, do jak wielu osób udało nam się dotrzeć w ramach webinarów, wykładów czy sesji na żywo.

Read more

Best of 2023: Challenge Accepted Europe

Best of 2023: Challenge Accepted Europe

O inicjatywie: Career Angels od lat zapewnia bezpieczną przestrzeń dla doświadczonych managerów i executives – zamkniętą społeczność dla managerów z całej Europy, którzy podjęli wyzwanie poszukiwania pracy (aktywnie lub biernie), aby mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, wspierać się nawzajem poprzez słuchanie, słowa zachęty i informacje, a także inspirować się. Każdemu spotkaniu towarzyszy temat przewodni i zapewnia najważniejsze porady w pigułce, które można natychmiastowo wdrożyć w życie.

Jakie były tegoroczne wyniki projektu?

Read more

Best of 2023: Challenge Accepted Europe

Best of 2023: Challenge Accepted Europe

About the initiative: we – Career Angels – have been providing a safe space for experienced managers and executives – a confidential community for managers throughout Europe who have accepted the challenge of looking for a job (actively or passively), so that they can share their experiences, support each other through listening, words of encouragement and information, and inspire each other. Every meeting has a leading topic and provides the most important pieces of advice in a nutshell for immediate application.

What have been the results of the project this year?

Read more