Nowoczesny rynek pracy – poznaj najważniejsze trendy

Nowoczesny rynek pracy – poznaj najważniejsze trendy

Nowoczesny rynek pracy – poznaj najważniejsze trendy

Według raportu World Economic Forum, „formułowanie skutecznych strategii przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności na następne pięć lat będzie niezbędne do maksymalizacji wydajności biznesowej. […]. Liczba miejsc pracy wymagających kreatywności, innowacji oraz empatii wzrośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na umiejętność myślenia analitycznego”. Co więcej, „60% pracowników będzie wymagało szkolenia przed 2027 rokiem”.

To zjawisko jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla firm – w zależności od tego, jak szybko uda im się zamknąć tzw. „skill gap” oraz zarządzić obecnymi i nowymi pracownikami pod kątem tzw. „upskilling” czy „reskilling” albo samej rekrutacji. To jest także szansa, jak i zagrożenie dla przedstawicieli departamentów HR, rekruterów oraz doradców kariery działających na rynku; by uplasować się w czołówce ekspertów, wymagana jest wiedza m.in. o typologii pracowników pod kątem zaangażowania i rozwoju kompetencji, by w jak najbardziej efektywny sposób zaprojektować nowe ścieżki kariery i dopasować odpowiednio profile.

Na to nakłada się ogromny wpływ technologii, który w drastyczny sposób zmienił zachowanie poszczególnych graczy na rynku pracy, z czego wynikają różne trendy – o nich więcej za chwilę.

Wiedza o nowoczesnym i zmieniającym się rynku pracy jest konieczna dla np.:
– działu HR, by projektować trafne strategie w zakresie rekrutacji, employer brandingu, zarządzania zaangażowaniem i całym cyklem życia pracownika
– osób pracujących w rekrutacji / Executive Search po stronie agencji albo firm, by identyfikować i przyciągać najlepsze talenty
– osób, które wykonują zawód szeroko rozumianego doradztwa kariery (doradcy zawodowi, konsultanci kariery, coachowie kariery, specjaliści wspierający w zmianie zawodowej, konsultanci ds. outplacementu), by jak najlepiej wspierać swoich klientów.

Dane pokazują, że porady wynikające z wiedzy o rynku pracy (np. jak napisać CV lub korzystać z LinkedIn) zmieniają się co ok. 1-2 lat. Innymi słowy: wskazówki, które działały trzy lata temu, obecnie mogą zaszkodzić kandydatowi / pracownikowi.

Najważniejsze trendy w pigułce:

#1: Employer Branding

Według HRM Institute, strategia EB to jeden z najważniejszych priorytetów dla 30% firm, ale 47% firm przeznacza na nią mały budżet oraz 5% firm wcale nie uwzględnia EB w swoim budżecie.

Skuteczny employer branding to nie tylko ładne grafiki, ale przede wszystkim wiedza o typologii kandydatów i o tym, czego poszczególne profile oczekują od firm w ogłoszeniach i w procesach rekrutacyjnych.

#2: Technologia: chatboty i smartfonizacja

Według KodaBots, coraz więcej „mądrych” chatbotów jest w kontakcie z kandydatami: 73% kandydatów nie
zorientowało się, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. 38% respondentów woli jednak rozmawiać z człowiekiem. Dodatkowo, według SmartRecruiters, liczba wyszukiwań ogłoszeń o pracę z urządzeń mobilnych przekracza obecnie 1 mld miesięcznie. Prawie 90% kandydatów korzysta ze smartfona przy szukaniu ofert, a 45% aktywnych kandydatów aplikowało do pracy poprzez swoje urządzenia mobilne.

Automatyzacja procesu rekrutacji dla maksymalnej efektywności to dziś konieczność, jednak nie możemy zapominać o pożądanych kandydatach, którzy po prostu nie chcą, nie lubią lub nie wiedzą, jak rozmawiać z botem. To może skutkować utratą potencjalnych talentów w organizacji. Albo – z perspektywy kandydata – utratą części szans na znalezienie pracy. Rola HR, rekrutera czy doradcy kariery nie ogranicza się już do zagadnień „czysto HR-owych” – muszą oni posiadać wiedzę o funkcjonowaniu wspomnianych narzędzi IT i technologii, by mogli efektywnie wspierać swoje organizacje, jak i swoich pracowników, kandydatów lub klientów.

#3: LinkedIn

W zależności od badania, pomiędzy 87% a 95% i więcej rekruterów korzysta regularnie z LinkedIn, by znaleźć odpowiednich kandydatów. Okazuje się także, że pracownicy pozyskiwani za pośrednictwem LinkedIn są o 40% mniej skłonni do odejścia z firmy w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

Wiedza na temat działania platformy LinkedIn (w tym algorytmu, funkcjonalności filtrów, automatycznego rankingu profili itd.) jest wszystkim potrzebna – HR / rekruter sprawniej zidentyfikuje najlepsze profile i z pełną świadomością będzie mógł pozytywnie wpłynąć na employer branding. Z drugiej strony, doradca kariery będzie mógł efektywniej przygotować profil klienta, by zwiększyć jego widoczność wśród grupy docelowej.

#4: ATS

Według eRecruiter, 90% rekruterów korzysta z systemów ATS (Applicant Tracking System). Według danych Career Angels, 60-70% rekrutacji na stanowiska managerskie i executive także odbywa się za pośrednictwem ATS.

Pracującym w HR lub rekrutacji wiedza o funkcjonowaniu ATS pozwoli zidentyfikować słabe strony każdego takiego systemu. Na tej podstawie można zbudować odpowiednie strategie, by np. dostosować treści w ogłoszeniach, poprawić tzw. „candidate experience”. Można też zapobiec odrzuceniu najlepszych kandydatów, których system zignoruje z „powodów formalnych”, ponieważ nie potrafi (poprawnie) odczytać treści w CV umieszczonych w np. tabelkach, kolumnach, ramkach lub stopkach. Taką wiedzę można też oczywiście wykorzystać na korzyść klienta i zaprojektować taki życiorys, który nie tylko spełni wymogi techniczne, ale też będzie odpowiedni pod kątem sprofilowania pod ogłoszenie.

#5: Analityka HR i Testy

Według raportu LinkedIn Global Trends 2020, 73% firm uznało, że skupienie się na analityce HR jest ich priorytetem na najbliższe kilka lat, ale jednocześnie 55% specjalistów ds. talentów twierdzi, że nadal potrzebuje pomocy we wdrażaniu podstawowych analiz dotyczących zarządzania ludźmi.

Herbert Heneman i Timothy Judge w swojej książce „Staffing Organizations” twierdzą, że testy przed zatrudnieniem, w tym testy umiejętności i psychometryczne, są znacznie skuteczniejszą metodą przewidywania niż samo wykształcenie kandydata i rozmowy kwalifikacyjne (twierdzą, że testy zdolności poznawczych są o 37% dokładniejszymi wskaźnikami przyszłych wyników niż dyplom ukończenia studiów).

Wiedza o wadach i zaletach dostępnych na rynku testów kompetencyjnych pomoże w lepszym zarządzaniu i planowaniu ścieżek karier pracowników, optymalizacji procesu rekrutacyjnego i dbałości o spójność tworzenia kultury organizacji. Dodatkowo, wiedza ta jest niezbędna do badania i diagnozy potencjału danej osoby, planowania kolejnych kroków w karierze oraz do wsparcia w zmianie branży czy w przekwalifikowaniu się.

#6: Plug & Play

Według obserwacji Career Angels, od początku pandemii COVID-19 apetyt firm na zatrudnianie „potencjału” zamiast „gotowych” kandydatów (tzw. „plug & play”) zdecydowanie zmalał.

W konsekwencji, pracując z pracownikiem, kandydatem lub klientem, należy dostosować profil możliwie najdokładniej do panujących wymagań rynkowych. Dodatkowo, należy uważniej podchodzić do formułowania celów w karierze i zarządzić zbyt ambitnymi planami.

Według danych Career Angels, już w 2016 roku widoczne były skutki wzrostu automatyzacji i nowych technologii na rynku pracy. Według raportu World Economic Forum, wielu pracowników na całym świecie będzie musiało się przekwalifikować / podnieść swoje kwalifikacje ze względu na zieloną transformację przedsiębiorstw, wzrastające znaczenie kreatywności i myślenia analitycznego, big data oraz technologii związanych ze sztuczną inteligencją i zmianą klimatu. Aby to mogło się udać, potrzebni są wykwalifikowani i świadomi zmian specjaliści zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji: pracownik działu HR, rekruter, coach lub doradca kariery. Kluczem do sukcesu jest posiadanie profesjonalnej wiedzy opartej na badaniach i rzetelnych danych. Kompetencje z zakresu Career Advisory to nie tylko wiedza o tym, jak sformatować CV – to przede wszystkim śledzenie i rozumienie trendów na rynku pracy, w tym zmiany powodowane przez technologię (smartfonizacja, ATS, LinkedIn, analityka HR).

Jeśli wiedza z obszaru doradztwa kariery może Ci się przydać, zachęcamy do zapoznania się z programem studiów podyplomowych „Doradztwo Kariery w Praktyce”, który powstał przy współpracy z Warsaw University of Technology Business School. Jest on dedykowany osobom, które chciałyby zostać ekspertami posiadającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu i rekrutacji.