Career Consultant

We offer:

 • multiple trainings and opportunities to develop new skills and acquire new knowledge; you don’t have to be a Career Consultant – you can learn it with us
 • interesting work with experienced managers across various industries
 • remuneration: from 18.75 EUR / h (during the training) to 31.25 EUR / h (once your induction process is completed – it’s doable in 3 months, but you set the pace)
 • sales commission of up to 17.5% depending on the size of the project
 • work with an international, experienced team: https://bit.ly/2sWoL50
 • support from our team of assistants at every step
 • all necessary work tools, incl. laptop
 • work from home or from the office (Warsaw)
 • flexible working hours (min. of 20 h per week)

Read more

Hidden Job Market Y20W21


This week we’ve researched job ads for executives across Europe and have found gems like the following:

 • Chief Operating Officer @ European Institute of Technology
 • Group Marketing Director @ TEQBALL
 • Human Resource Leader, Human Resources @ Western Union
 • Principal Finance Analyst @ Amazon
 • Director Of Engineering @ Playtika

Here the full list:

Read more

Market Signals (Week 21)

Because of how we work when supporting our clients, we have a very uniqueglimpseinto how over 5000 Executive Search companies and almost 20 000 decision makers react – the majority of which being located in Europe; and we collect and analyze how they respond; and we observe if and what kind of trends there are to leverage them into better career management & more effective job search methods.

Before there are trends, there are signals which we usually keep to ourselves. But these are not usual times, so we decided to share those market signals by the end of each week. If the country / context is important, we’ll add them. Otherwise, we’ll keep it general for confidentiality.

Read more

#Love from a Finance Analyst: General

O “Celu szukania pracy + USP kandydata”

„Cel szukania pracy + USP kandydata” to jeden z filmów z naszych Otwartych Webinarów [kliknij tutaj]. Jest dostępny na kanale na YouTube Aniołów kariery. W trakcie tego modułu Anna Zadrożna mówi o tym, jak wyznaczyć realistyczny cel szukania pracy i jak się wypozycjonować jako kandydat na niestabilnym rynku pracodawcy. Tematy poruszane podczas webinaru:

 • Wpływ COVID-19 na dzisiejszy rynek pracy; porównanie liczby ogłoszeń o pracę publikowanych na LinkedIn na początku pandemii i w trakcie (jeśli nie jest to dla Ciebie istotne, pomiń pierwsze 17 minut).
 • Realistyczne wyznaczanie celu: złożoność i czas trwania procesu szukania pracy (wcześniej i teraz), poparte prawdziwymi przykładami.
 • Jak wybrać właściwą ofertę pracy / ścieżkę kariery spośród tylu dostępnych na rynku; pogłębiony opis i instrukcja stosowania narzędzia „Value & Parameter Bidding”.
 • Dostępne testy (darmowe i płatne) dla tych, którzy nie potrafią zdecydować lub potrzebują więcej pomocy.
 • Definiowanie swojego USP: jak udowodnić, że jesteś wartościowym kandydatem i że to akurat Ty powinieneś zostać zatrudniony spośród setek (lub tysięcy) innych kandydatów; słynne „Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?”.

Read more

About “Job Search Goals + USP”

“Job Search Goals + USP” is one of our videos [click here] on our YouTube channel. Sandra Bichl talks about how to set a realistic job search goal and how to position yourself as a candidate on an unstable employer’s market. Covered topics include:

 • The influence COVID-19 has on today’s job market; comparison of the number of job ads published on LinkedIn at the beginning of the pandemic and then (if it’s not relevant to you, skip the first 15 min).
 • Realistic goal setting: what’s the complexity and duration of a job hunting process (before and now), followed by real-life examples.
 • How to choose the right job offer / career path from so many available on the market; in depth description and instructions to use the “Value & Parameter Bidding Tool
 • Available tests (free and paid) for those who really can’t decide or need more help.
 • Defining your USP: how to prove you are a valuable candidate and why you should be chosen out of hundreds (or thousands) of other competitors; the famous “Why should we hire you” question

Read more

Bezpłatne Webinary o Szukaniu Pracy: 26 powodów, dla których warto wziąć w nich udział

Zebraliśmy opinie uczestników o naszych Otwartych Webinarach. Oto co myślą o naszej inicjatywie i dlaczego warto jest wziąć udział w drugiej edycji, która rozpocznie się 21 maja 2020:

Spojrzałem na siebie z innej, obiektywnej perspektywy, co pozwoliło mi dostrzec błędy popełniane podczas procesu szukania pracy. Była to świetna okazja do nauczenia się, jak powinniśmy zwracać uwagę na szczegóły.
CFO

Każda minuta jest merytorycznie wykorzystana. Nie ma straty czasu na powtarzanie dobrze znanych każdemu oczywistości. Wszystko jest bardzo praktyczne, ciekawe i daje gotowe rozwiązania, które od razu po webinarze każdy może wykorzystać i wdrożyć w życie.
Head of Business Unit

Dowiesz się o tym, jak postrzega Cię potencjalny pracodawca, a także o nowych trendach na rynku pracy.
Managing Director

Przemyślałam moją strategię szukania pracy i całkowicie przeformatowałam swoje CV zgodnie z instrukcjami, które otrzymaliśmy. Teraz, za każdym razem kiedy aplikuję na ogłoszenie, wysyłam swoje spersonalizowane CV, aby zwiększyć swoje szanse na bycie poleconym przez ATS.
HR BP

Read more

Hidden Job Market Y20W20

This week we’ve researched job ads for executives across Europe and have found gems like the following:

 • Country Manager, Germany @ Coinbase
 • VP of Marketing @ THEO Technologies
 • Director, Human Resources Policies & Planning Unit @ OPEC Fund for International Development
 • Senior Director – Procurement Consulting @ DSJ Global
 • CTO @ VoiceBoxer

Here the full list:
Read more

Market Signals (Week 20)

Because of how we work, we have a very uniqueglimpseinto how over 5000 Executive Search companies and almost 20 000 decision makers react – the majority of which being located in Europe; and we collect and analyze how they respond; and we observe if and what kind of trends there are to leverage them into better career management & more effective job search methods.

Before there are trends, there are signals which we usually keep to ourselves. But these are not usual times, so we decided to share those market signals by the end of each week.

Read more

#Love from a Finance Director: CV