Trendy HR: Onboard

Trendy HR: Onboard

Trendy HR: Onboard

O serii: CV-19 przyspieszył wiele trendów, w tym (albo zwłaszcza!) te związane z HR i rekrutacją. Firmy, które chcą zatrudnić wartościowych kandydatów – którzy nie rezygnują po 3 miesiącach – muszą zadbać o to, by nadążać za najnowszymi trendami. Co jeszcze ważniejsze: muszą wdrażać nowe strategie we właściwy sposób.

Trendy wprowadzone zbyt szybko i/lub przez zły dział mogą przynieść odwrotny skutek, np.: generowanie dodatkowych kosztów, negatywny wizerunek pracodawcy, utrata wartościowych kandydatów, dłuższe procesy rekrutacyjne, gorsze doświadczenie kandydata.

Aby pomóc firmom uniknąć tych błędów, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych trendów w cyklu życia pracownika – wraz z towarzyszącymi im zagrożeniami i – tam, gdzie to możliwe – dodaliśmy stosunkowo proste i szybkie rozwiązania – wszystko poparte danymi i rzeczywistymi przypadkami.

W tym tygodniu dzielimy się trendami i zagrożeniami związanymi z Fazą #3 z 5: Onboarding.

Trend #1: Wirtualny onboarding

Gdyby ktoś poprosił nas o opisanie „nowej rzeczywistości” środowiska pracy w trakcie (i po) CV-19, na pewno odpowiedzielibyśmy jednym słowem: wirtualna.

(Prawie) wszystkie działania zostały przeniesione do sieci – i dotyczy to nie tylko pracowników, którzy są w firmie od wielu miesięcy czy lat, ale także (a może przede wszystkim) nowych pracowników.

Jak mówią dane z saplinghr.com:

 • Tylko 12% pracowników uważa, że ich organizacja świetnie radzi sobie z wprowadzaniem nowych pracowników.
 • Świetny onboarding pracowników może poprawić retencję pracowników o 82%.
 • 58% organizacji twierdzi, że ich program onboardingowy skupia się na procesach i „papierkowej robocie”.

Tutaj więcej liczb ze statystyk continu:

 • Liczba nowych pracowników, którzy twierdzą, że mieli pozytywne doświadczenia związane z onboardingiem, wzrosła z 74% w 2020 r. do 79% w 2021 r.
 • Liczba organizacji wykorzystujących wirtualną rzeczywistość (VR) do onboardingu wzrosła ponad dwukrotnie z 5% w 2020 r. do 11% w 2021 r.
 • Liczba organizacji oferujących opcje pracy zdalnej w ramach procesu onboardingu wzrosła z 41% w 2020 r. do 54% w 2021 r.
 • Ze względu na wpływ pandemii CV-19 na proces onboardingu 86% organizacji wskazało, że ich przejście na pracę zdalną było udane lub bardzo udane.
 • Ponad 50% organizacji w okresie po CV-19 przeszło na aplikowanie online, wirtualne zatrudnianie i wirtualny onboarding.
 • 87% respondentów jest bardzo zaangażowanych we wdrażanie sztucznej inteligencji w celu sprawnego zatrudniania i onboardingu.

Jakie są potencjalne zagrożenia?

 1. Kultura korporacyjna nie jest wystarczająco dobrze przekazywana nowemu pracownikowi – co może prowadzić do niższego poziomu lojalności, większej rotacji personelu i odejścia kandydatów z firmy wkrótce po rozpoczęciu dla niej pracy.
 2. Strata czasu i pieniędzy, jeśli robisz to źle:
  • Statystyki Foundation Recruitment pokazują, że pracownicy, którzy mieli negatywne doświadczenia onboardingowe, dwukrotnie częściej będą szukać innych możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości.
  • Dane Gallupa z lipca 2021 r. mówią, że zastąpienie odchodzących pracowników kosztuje od połowy do dwukrotności rocznej pensji pracownika. Przy założeniu, że średnia pensja wynosiłaby 50 000 dolarów, koszt zastąpienia oscylowałby w granicach 25 000 do 100 000 dolarów na pracownika.

Rozwiązanie?

→ Bardzo dobrze zaplanuj i przygotuj swój proces onboardingu, biorąc pod uwagę różne potencjalne problemy, które mogą wystąpić. Dokładnie opisz procedury i zasady.

→ Korzystaj z różnych kanałów/sposobów podczas wirtualnego onboardingu nowych pracowników: e-mail, materiały e-learningowe, rozmowy wideo, czy „onboarding buddy” (inny pracownik pomagający i wspierający w procesie).

Real-life case

W zeszłym roku, Accenture zmieniło swój proces onboardingu. Obecnie, zdalni pracownicy otrzymują nie tylko laptopa, ale także zestawy Oculus VR. Firma stworzyła wirtualny kampus „One Accenture Park” umożliwiający pracownikom poznanie środowiska i nowych współpracowników. Co więcej, Accenture wykreowało cyfrowe kopie swoich biur. W tym roku 150 000 nowych pracowników pracuje w Metaverse od pierwszego dnia pracy w Accenture.

 

Wkrótce: „Trendy HR: Managing”

Tutaj znajdziesz inne artykuły z tej serii:

Jeśli chcesz porozmawiać o tym, jak możemy potencjalnie wesprzeć Twoją organizację, skontaktuj się z Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu