Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

„Szukam pracy zgodnej z moimi doświadczeniem, ale poza moją dotychczasową branżą. Jak mam wyróżnić się wśród kandydatów znających branżę?”, „Szukam pracy w obszarze, w którym nie posiadam doświadczenia. Ile może potrwać taki proces?”. To bardzo częste wyzwania, z którymi kandydat spotyka się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Podczas 5. zjazdu studiów podyplomowych Career Advisory, zostały omówione: ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku oraz Candidate Positioning – zdefiniowanie unikatowych cech klienta na rynku.

Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku

Pierwszy dzień piątego zjazdu poprowadziła Sandra Bichl, która skupiła się na temacie „Oceny celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku”. Omówiła złożoność procesu szukania pracy „standard, medium, difficult”, która jest pochodną następujących elementów:

  • popyt / podaż na rynku pracy (ilość jawnych ogłoszeń vs. ilość podobnych kandydatów)
  • gotowość profilu pod cel i pokazanie tego na CV / LinkedIn
  • relokacja: pokazanie styczności lub motywacji, która jest realna/realistyczna (np. przeprowadzam się ze względów rodzinnych)
  • możliwe / dostępne konfiguracje techniczne, np. raportowanie do kogoś poza Polską, gdy nie jest się w zarządzie

Przedyskutowała też ze studentami prawdziwe przykłady takie, jak:

  • doświadczony prawnik, który chce zmienić firmę
  • pracownik, który chce awansować w ramach obecnej organizacji
  • Head of Sales & Business Development, który rozważa 3 scenariusze: 1) to samo stanowisko, ale w innej, dużej, międzynarodowej organizacji, 2) GM w średniej, ale również międzynarodowej organizacji, 3) zmiana profilu na szeroko rozumiany HR
  • Chief Security Officer, który chce zostać członkiem zarządu w większej, międzynarodowej korporacji
  • doświadczony manager z międzynarodowym profilem, który chce przeprowadzić się do Berlina

Career Positioning

Drugi dzień piątego zjazdu poprowadziła Anna Zadrożna , która skupiła się na tematyce „Candidate Positioning” – zdefiniowanie unikatowych cech klienta na rynku”. Podczas tego dnia została zgłębiona wiedza „Jak pomóc klientowi odnaleźć Unique Selling Proposition tzw. USP?” oraz z czym wiążą się wyzwania nad wypracowywaniem unikatowych cech klienta (z perspektywy kandydata na rynku pracy). Kluczowe jest, aby kandydat wyróżnił się pozytywnie wśród wszystkich aplikujących i, w konsekwencji, został zaproszony do procesu rekrutacyjnego. W zobrazowaniu studentom tego typu sytuacji, został omówiony case klientki, która chciała znaleźć pracę w innej branży niż dotychczasowa.

Outplacement

Podczas obu dni pojawił się wątek outplacementowy: w sobotę Izabela Michaliszyn-Liwińska podzieliła się swoją wiedzą na temat tego typu usług. W niedzielę gościnnie wystąpił Compliance Senior Manager, który opowiedział o swoich własnych doświadczeniach i oczekiwaniach jako były uczestnik takiego programu.

Refleksje po piątym zjeździe

„Po tym zjeździe jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, jak ważne jest słuchanie i dopytywanie klienta, aby móc skutecznie mu pomóc w osiągnięciu jego celu.”
„Dotarło do mnie, że kiedy przychodzi klient do konsultanta kariery, to pomoc w budowaniu jego celu, ma wynikać z jego pomysłu na siebie, a nie tylko z wizji konsultanta”.
„Warto mobilizować klienta do zastanowienia się nad sobą, aby w przyszłości czuł, że się realizuje.”
„Ten zjazd pomógł mi zrozumieć, jak pisać CV pod decision makera oraz, jak ważny jest punkt widzenia własnych kompetencji i sukcesów z punktu widzenia pracodawcy.”
„Praca nad CV i USP to nie tylko dopasowanie do roli, ale również odkrycie tej roli docelowej – odkrycie pracy, która będzie dawała satysfakcję.”
„Po każdym zjeździe, bardziej to czuję, niż wiem, jak duża jest odpowiedzialność pracy z klientem, jakim wyzwaniem jest poznanie różnych branż, sektorów, zbudowanie networku, by móc w sposób bezpieczny wspierać klienta.”
„Im dalej w las tym wiem, że nic nie wiem; ale wszystko we mnie rezonuje, że te studia to dobre miejsce dla mnie.”
„Omawiany case klientki pokazał mi, jak potężnym narzędziem jest odpowiedni dobór słów w pisaniu CV, jak duża jest to dźwignia w realizacji celu.”

Będziemy Was informować o postępach naszych studentów, jak również samych studiów podyplomowych. Wystartowała rekrutacja na rok akademicki 2022/2023, który będzie prowadzony w języku:

PS. Przeczytaj więcej o zjeździe:

Interesuje Was ta dziedzina i nie chcecie czekać na kolejną edycję? Śledźcie informacje o naszych kursach – też in-house – na tej stronie:
https://careerangels.eu/pl/zostan-certyfikowanym-konsultantem-kariery/