Hidden Job Market Y22W38

43 Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

43 Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

This week we’ve researched job ads for executives across Europe and have found 43 gems like the following:

 • [BE] Global Head of Rewards @ SWIFT
 • [RO] Head of Talent Management @ Bolt
 • [BE] Director Procurement @ Deloitte
 • [IT] Italy Fintech & Digital Partnerships Lead @ Visa
 • [DE] Senior Global Director of Communications @ Vinted

Here the full list job ads from Hidden Job Market: 

Read more

HR Trends: a summary

HR Trends: a summary

HR Trends: a summary

About the series: CV-19 has accelerated many trends, including (or especially!) those related to HR and recruitment. Companies that want to hire valuable candidates – who don’t quit after 3 months – have to make sure they keep up with the newest trends. What’s even more important: they need to implement new strategies in the right way.

Trends that are introduced too fast and/or by the wrong department will backfire by e.g. generating additional costs, negative employer branding, losing valuable candidates, longer recruitment processes, low(er) candidate experience, etc.

To help companies avoid these mistakes, we put together a summary of the most important trends along an employee’s life cycle – with their accompanying threats and – where possible – adding relatively simple quick wins – everything backed up with stats and real cases.

Read more

Hidden Job Market – Remote Edition Y22W37

Remote job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

Remote Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels.

This week we’ve researched fully remote job ads for executives across Europe and have found 17 remote gems like the following:

 • [IT] Head of Global Regulatory Affairs @ Pharma Point
 • [PL] Director Product Management (Endpoint Management Solutions) @ Acronis
 • [UA] General Manager (Ukraine) @ Astound Commerce

Here the full list of remote job ads from Hidden Job Market:

Read more

Wybrane ogłoszenia znalezione przez ATS Element


Element jest – według nas – najlepszym systemem rekrutacyjnym (ATS) w Polsce. Dlaczego? Przeczytaj poniżej. W ramach swojej funkcjonalności Job Monit wybrał dla naszej społeczności ogłoszenia o pracę dla doświadczonych managerów i executives w Polsce.

 

Prezes Zarządu Firmy Transportowej @ Trans Net / Rzeszów 

Prezes Zarządu Spółdzielni @ Wolska Żelazna Brama / Warszawa

Read more

Hidden Job Market Y22W37

31 Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

31 Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

This week we’ve researched job ads for executives across Europe and have found 31 gems like the following:

 • [SK] Country Leader / Sales Leader Software @ Oracle
 • [UA] Senior Finance Business Partner @ Visa
 • [DE] Branch VP @ The Adecco Group
 • [BE] Associate General Counsel, European Compliance & Policy @ DuckDuckGo
 • [BE] Vice President of Global Regulatory Affairs & Public Policy @ Bolt

Here the full list job ads from Hidden Job Market: 

Read more

Autumn is coming!

Job Search Strategy for an experienced manager

Job Search Strategy for an experienced manager

The weather may still be good, but there is no denying it – autumn is coming. As the landscape around us becomes more and more colourful, it is good to think about kick-starting your job search. That way, you may be able to start a new job early next year!

If you are an experienced manager based in Europe, contact us for a confidential career consultation – free of charge.

Email your CV and availability to Bichl.Sandra@CareerAngels.eu who will match you with one of our experienced consultants. Subject: Autumn.

If this doesn’t apply to you, but you think somebody could benefit from it, please like and share or forward.

Trendy HR: Separate

Trendy HR: Separate

Trendy HR: Separate

O serii: CV-19 przyspieszył wiele trendów, w tym (albo zwłaszcza!) te związane z HR i rekrutacją. Firmy, które chcą zatrudnić wartościowych kandydatów – którzy nie rezygnują po 3 miesiącach – muszą zadbać o to, by nadążać za najnowszymi trendami. Co jeszcze ważniejsze: muszą wdrażać nowe strategie we właściwy sposób.

Trendy wprowadzone zbyt szybko i/lub przez zły dział mogą przynieść odwrotny skutek, np.: generowanie dodatkowych kosztów, negatywny wizerunek pracodawcy, utrata wartościowych kandydatów, dłuższe procesy rekrutacyjne, gorsze doświadczenie kandydata.

Aby pomóc firmom uniknąć tych błędów, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych trendów w cyklu życia pracownika – wraz z towarzyszącymi im zagrożeniami i – tam, gdzie to możliwe – dodaliśmy stosunkowo proste i szybkie rozwiązania – wszystko poparte danymi i rzeczywistymi przypadkami.

W tym tygodniu dzielimy się trendami i zagrożeniami związanymi z Fazą #5 z 5: Separating.

Read more

Market Signals – Global Job Market Trends – August 2022 summarized!


With a true VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) market, Career Angels wants to understand how major events actually affect the job market. We, therefore, track and compare unemployment levels vs. the number of job ads published on LinkedIn.

So far we have:

 • gathered 8844 data points
 • received over 400 insights from Executives & HR Directors
 • published 85 monthly reports, 451 daily updates & 13 special reports
 • tracked 80 countries around the world for 26 months!

In this presentation, you’ll find a summary of how the job markets of the 80 countries did in August 2022:

Read more