Hidden Job Market Y22W32

Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

43 Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

This week we’ve researched job ads for executives across Europe and have found 43 gems like the following:

 • [PL] Head of Asset and Wealth Management Architecture @ Nordea
 • [IT] Head Of Controllership @ JLL
 • [UA] Senior Finance Business Partner @ Visa
 • [BE] Head of Medical Global Competency Center @ Allianz Partners Belgium
 • [HU] Global Talent Acquisition Program Manager @ Swiss Post Solutions

Here the full list job ads from Hidden Job Market: 

Read more

Trendy HR: Attract

Trendy HR: Attract

Trendy HR: Attract

O serii: CV-19 przyspieszył wiele trendów, w tym (albo zwłaszcza!) te związane z HR i rekrutacją. Firmy, które chcą zatrudnić wartościowych kandydatów – którzy nie rezygnują po 3 miesiącach – muszą zadbać o to, by nadążać za najnowszymi trendami. Co jeszcze ważniejsze: muszą wdrażać nowe strategie we właściwy sposób.

Trendy wprowadzone zbyt szybko i/lub przez zły dział mogą przynieść odwrotny skutek, np.: generowanie dodatkowych kosztów, negatywny wizerunek pracodawcy, utrata wartościowych kandydatów, dłuższe procesy rekrutacyjne, gorsze doświadczenie kandydata.

Aby pomóc firmom uniknąć tych błędów, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych trendów w cyklu życia pracownika – wraz z towarzyszącymi im zagrożeniami i – tam, gdzie to możliwe – dodaliśmy stosunkowo proste i szybkie rozwiązania – wszystko poparte danymi i rzeczywistymi przypadkami.

W tym tygodniu dzielimy się trendami i zagrożeniami związanymi z Fazą #1 z 5: Attract.

Read more

Wybrane ogłoszenia znalezione przez ATS Element

Element jest – według nas – najlepszym systemem rekrutacyjnym (ATS) w Polsce. Dlaczego? Przeczytaj poniżej. W ramach swojej funkcjonalności Job Monit wybrał dla naszej społeczności ogłoszenia o pracę dla doświadczonych managerów i executives w Polsce.

Prezes Zarządu Spółki @ Grupa Azoty Fosfory / Gdańsk 

Dyrektor Zarządzający @ Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej / Ząbki 

Read more

Hidden Job Market – Remote Edition Y22W31

Remote job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

Remote Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels.

This week we’ve researched fully remote job ads for executives across Europe and have found 29 remote gems like the following:

 • [DE] Senior Director, Education @ GitHub
 • [FR] Vice President Sales, Strategic Accounts & Alliances EMEA @ Eaton
 • [BE] Business Applications Services Market Strategy Expert @ Gartner

Here the full list of remote job ads from Hidden Job Market:

Read more

Hidden Job Market Y22W31

Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

52 Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

This week we’ve researched job ads for executives across Europe and have found 52 gems like the following:

 • [DE] Sr. Director, European Data Protection Officer @ Moderna
 • [RO] Principal Software Engineer – PARS @ Amazon Web Services (AWS)
 • [FR] Director, Facilities & Asset Management @ The Walt Disney Company
 • [HU] Regional Head of Multinational Corporate Clients @ BNP Paribas
 • [DK] Director, People Processes and Systems @ Fiskars Group

Here the full list job ads from Hidden Job Market: 

Read more

Summer is here

Job Search Strategy for an experienced manager

Job Search Strategy for an experienced manager

Summer is here! It’s time to (re)start your job search, especially if you are an experienced manager who wants to start a new job at the beginning of 2023!

Would you like to discuss your job search strategy? Contact us for a confidential & free career consultation. Email your CV and availability for a call directly to Bichl.Sandra@CareerAngels.eu. Subject: Summer is here.

If this doesn’t apply to you, but you think somebody could benefit from it, please like and share or forward.

HR trends: Attracting Candidates

HR trends: Attracting Candidates

HR trends: Attracting Candidates

About the series: CV-19 has accelerated many trends, including (or especially!) those related to HR and recruitment. Companies that want to hire valuable candidates – who don’t quit after 3 months – have to make sure they keep up with the newest trends. What’s even more important: they need to implement new strategies in the right way.

Trends that are introduced too fast and/or by the wrong department will backfire by e.g. generating additional costs, negative employer branding, losing valuable candidates, longer recruitment processes, low(er) candidate experience, etc.

To help companies avoid these mistakes, we put together a summary of the most important trends along an employee’s life cycle – with their accompanying threats and – where possible – adding relatively simple quick wins – everything backed up with stats and real cases.

This week, we are sharing trends and threats related to Phase #1 out of 5: Attracting Candidates.

Read more

Trendy HR – potencjalne zagrożenia

HR trends – potencjalne zagrożenia by Career Angels

Trendy HR – potencjalne zagrożenia

Od stycznia 2020 roku Career Angels przeprowadziło 210 szkoleń (w tym webinary i wykłady stacjonarne) dla 10,409 osób pracujących w różnych branżach. Przed, w trakcie i po spotkaniach rozmawiamy z zaangażowanymi partnerami i uczestnikami. Dodatkowo, stale monitorujemy rynek pracy i omawiamy najważniejsze wydarzenia z doświadczonymi specjalistami HR oraz kadrą kierowniczą, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Read more

Hidden Job Market – Remote Edition Y22W30

Remote job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels

Remote Job ads for experienced managers & executives across Europe from Hidden Job Market by Career Angels.

This week we’ve researched fully remote job ads for executives across Europe and have found 22 remote gems like the following:

 • [DE] Senior Director, Education @ GitHub
 • [FR] Vice President Sales, Strategic Accounts & Alliances EMEA @ Eaton
 • [BE] Business Applications Services Market Strategy Expert @ Gartner

Here the full list of remote job ads from Hidden Job Market:

Read more