Career Advisory postgraduate studies – after the sixth weekend

Career Advisory postgraduate studies – after the sixth weekend

Career Advisory postgraduate studies – after the sixth weekend

What are your strengths from the employer’s point of view? Why should a decision-maker devote 15 minutes of their time to you even though their company is not currently conducting a recruitment process? Will they see what makes you unique after taking a look at your CV? Why should they choose you out of so many candidates? These are the client challenges that every career consultant faces on a daily basis. The sixth meeting of the Career Advisory postgraduate studies was about preparing an effective CV for humans and a LinkedIn profile for job searching.

Read more

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Do you want to enhance your career? Know how to assess your job search KPIs? Improve your team culture? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

Read more

Market Signals – Global Job Market Trends – February 2024 summarized!

Market Signals – Global Job Market Trends – February 2024 summarized!

Market Signals – Global Job Market Trends – February 2024 summarized!

We have been recording and comparing unemployment rates vs. the number of job ads published on LinkedIn since March 2020 – to fully understand how major events (pandemic, crisis, war) actually impact the job market.

So far we have:

  • gathered 17 094 data points
  • received over 500 insights from Executives & HR Directors
  • published 104 monthly reports, 807 daily updates & 13 special reports
  • tracked 80 countries around the world for 45 months!

In this presentation, you will find a summary of how the job markets of the 80 countries did in January 2024:

Read more

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Do you want to enhance your career? Know how to achieve success in the constantly evolving job market? Improve your team culture? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

Read more

Job Hunting Report 2023

Job Hunting Report 2023

W 2023 roku umocniliśmy naszą wiodącą pozycję w świecie doradztwa kariery, co zawdzięczamy zarówno zaufaniu naszych powracających klientów, jak i tych, którzy trafili do nas z polecenia. Był to rok pełen wyzwań dla naszych klientów, wynikających z kryzysu gospodarczego, którego skutki odczuły wszystkie branże. Nasze wsparcie obejmowało pomoc w znalezieniu nowych stanowisk poprzez programy outplacementowe, jak i w budowaniu nowych ścieżek kariery w ramach działań up-skillingowych i re-skillingowych.

Zaangażowaliśmy się również w działania wykraczające poza konsulting, dzieląc się naszą wiedzą z zakresu doradztwa kariery. Zdobyliśmy tym uznanie działów HR, które zwróciły się do nas o pomoc w stworzeniu wewnętrznych centrów doradztwa kariery. Przeprowadziliśmy też otwarte edycje kursu szkolącego przyszłych Konsultantów Kariery, wspieraliśmy studentów G/E/MBA, a także zrealizowaliśmy duże projekty konsultingowe i CSRowe.

Read more

Job Hunting Report 2023

Job Hunting Report 2023

In 2023, we strengthened our leading position in the career consultancy world, thanks to our returning clients’ trust and numerous referrals. This year presented challenges for our clients arising from the economic crisis affecting every industry. We assisted them by helping them find new jobs through outplacement programs, and in building fresh career paths through up-skilling and re-skilling efforts.

Our dedication extended beyond consultancy as we shared our knowledge of career advisory, earning recognition from HR departments that sought out our expertise to establish in-house career advisory centers. We also delivered open-format trainings for future Career Advisors, supported G/E/MBA students, and secured major consulting and CSR projects.

Read more

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Do you want to enhance your career? Know how to use modern job search channels such as networking and headhunters? Improve your team culture? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

Read more

Career Advisory postgraduate studies – after the fourth weekend

Career Advisory postgraduate studies – after the fourth weekend

Career Advisory postgraduate studies – after the fourth weekend

I am looking for a job consistent with my experience, but outside of my current industry. How can I stand out among candidates who know the industry?”, “I am looking for a job in an area in which I have no experience. How long might such a process take?” These are some challenges that candidates often face in the dynamically changing job market. During the fourth meeting of the Career Advisory postgraduate studies, the following issues were discussed: identification and definition of the goal of a career path in practice and Candidate Positioning – defining the unique features of a candidate on the market.

Read more

Studia podyplomowe Career Advisory – po szóstym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po szóstym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po szóstym zjeździe

Jakie są Twoje mocne strony z punktu widzenia pracodawcy? Dlaczego decydent ma poświęcić Ci 15 minut swojego czasu, chociaż jego firma nie prowadzi w tym momencie procesu rekrutacyjnego? Czy po rzuceniu okiem na Twoje CV dostrzeże, co czyni Cię wyjątkowym? Dlaczego spośród tylu kandydatów powinien wybrać właśnie Ciebie? To są właśnie wyzwania klientów, z którymi mierzy się na co dzień każdy konsultant kariery. Szósty zjazd studiów podyplomowych Career Advisory był poświęcony przygotowaniu skutecznego CV dla człowieka oraz profilu na LinkedIn pod kątem szukania pracy.

Read more

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Do you want to enhance your career? Know how how to find potential employers and headhunters? Improve your team culture? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

Read more