Career Advisory postgraduate studies – after the eighth weekend

“I’ve contacted 40 companies directly: 5 replied, I spoke with two on the phone or through Skype. After 7 days, I sent a follow-up to those who had not responded. After another 3 days, I sent them invites on LinkedIn. I contacted one alternative decision maker. The result: silence.” Career Consultants are often approached by frustrated candidates, who are unaware of what they are doing wrong, and why their search is unsuccessful. On top of that, candidates blame their years of experience and age for their failures. The key to success is in the strategy and the active use of modern job search channels: networking, contacting headhunters, and direct application. And that was the subject of the eighth weekend. Read more

Career Advisory postgraduate studies – after the seventh weekend


Automated recruitment processes, bots, ATS, algorithms… candidates already deal with these things on a daily basis on this rapidly-changing job market. This is also a reality for professional Career Consultants, who must know digital trends and tools to be able to advise and also guide their clients to achieve their professional goals. The seventh meeting of the Career Advisory postgraduate studies focused on two topics “how to prepare an effective CV for ATS” and “online presence”. Read more

Studia podyplomowe Career Advisory – po ósmym zjeździe

„Skontaktowałem się bezpośrednio z 40 firmami: 5 odpowiedziało, z 2 rozmawiałem przez telefon lub na Skypie. Po 7 dniach wysłałem follow-up do tych, które nie zareagowały. Po kolejnych 3 dniach wysłałem im zaproszenia na LinkedIn. Skontaktowałem się z 1 alternatywnym decydentem. Rezultat: cisza.” Do Konsultantów Kariery często trafiają sfrustrowani kandydaci, którzy nie są świadomi tego, co robią źle, i dlaczego ich poszukiwania są bezskuteczne. Do tego dochodzą lata doświadczenia oraz wiek, na który kandydaci zrzucają winę swoich niepowodzeń. Kluczem do sukcesu jest strategia i aktywne wykorzystywanie nowoczesnych kanałów poszukiwania pracy: networking, kontaktowanie headhunterów, aplikacja bezpośrednia. Właśnie tej tematyki dotyczył ósmy zjazd.

Read more

Studia podyplomowe Career Advisory – po siódmym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po siódmym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po siódmym zjeździe

Zautomatyzowane procesy rekrutacyjne, boty, ATS-y, algorytmy… to już codzienność każdego kandydata na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. W tej rzeczywistości powinien odnaleźć się również profesjonalny Konsultant Kariery, który musi znać digitalowe trendy oraz narzędzia, aby móc dobrze doradzać i prowadzić klienta w kierunku skutecznego osiągnięcia celu. Siódmy zjazd studiów podyplomowych Career Advisory był poświęcony przygotowaniu skutecznego CV pod ATS oraz wizerunku w sieci.

Read more

Career Consultant (remote)

Career Angels is a European career consulting boutique that has been providing tailor-made services since 2010: for individuals (career management & job search support), for companies (outplacement services, HR consulting services), for business schools (consultations, lectures). We are often called innovative or pioneering for how we work internally and with our clients. Does that sound like something that you’d like to be a part of? Fantastic! We are currently looking for a

Career Consultant (remote) Read more

Career Consultant (remote)

Career Angels is a European career consulting boutique that has been providing tailor-made services since 2010: for individuals (career management & job search support), for companies (outplacement services, HR consulting services), for business schools (consultations, lectures). We are often called innovative or pioneering for how we work internally and with our clients. Does that sound like something that you’d like to be a part of? Fantastic! We are currently looking for a

Career Consultant (remote) Read more