Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Would you like to improve your team culture? Know how to best prepare for salary negotiations? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

→ Topic: Salary Negotiation Tips (How to get a better offer)
Date: April 26, 2023
Trainer: Sandra Bichl
For/mat: online, for registered students of POLIMI Graduate School of Management
Language: English
About the event: Read more

Studia podyplomowe Career Advisory – po dziewiątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po dziewiątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po dziewiątym zjeździe

„Proszę opowiedzieć coś o sobie”, „Jaka jest Twoja największa porażka? Czego Cię nauczyła?”, „Jaki jest Twój największy sukces?”, „Jak radzisz sobie ze stresującą sytuacją?”, „Dlaczego akurat Ciebie mamy zatrudnić?”. Te standardowe pytania rekrutacyjne potrafią sprawić trudność.
W dodatku, większość spotkań odbywa się obecnie online i do przygotowania merytorycznego dochodzi również przygotowanie techniczne i wizualne, jak np. stabilne połączenie z Internetem, dobre światło, spokojna przestrzeń itd. Aż 90% kandydatów nie przygotowuje się przed rozmowami – idą na żywioł. Nie czytają na temat firmy, branży albo nie czytają nawet treści ogłoszenia, na które aplikowali; nie wiedzą kim jest osoba, z którą się spotykają. Podczas 9. zjazdu studiów podyplomowych – Career Advisory omawialiśmy tematykę przygotowania klienta do różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych.

Read more

Career Consultant (remote)

Career Angels is a European career consulting boutique that has been providing tailor-made services since 2010: for individuals (career management & job search support), for companies (outplacement services, HR consulting services), for business schools (consultations, lectures). We are often called innovative or pioneering for how we work internally and with our clients. Does that sound like something that you’d like to be a part of? Fantastic! We are currently looking for a

Career Consultant (remote) Read more

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Do you want to know how to future-proof your career? How to headhunt the headhunter for your job search? Or how to enhance your team culture? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

→ Topic: Trends on the job market 2023
Date: April 17, 2023 / 14:00 – 15:30 CET
Moderator: Sandra Bichl
For/mat: online, for registered members of ACCA
Language: English
About the event: Read more

Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized!

Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized!

Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized!

We have been recording and comparing unemployment rates vs. the number of job ads published on LinkedIn since March 2020 – to fully understand how major events (pandemic, crisis, war) actually impact the job market.

So far we have:
– gathered 12 792 data points
– received over 500 insights from Executives & HR Directors
– published 94 monthly reports, 599 daily updates & 13 special reports
– tracked 80 countries around the world for 35 months!

In this presentation, you will find a summary of how the job markets of the 80 countries did in March 2023:

Read more

Program: (nie)skuteczny kandydat

Szukasz pracy? Godzinami śledzisz strony z ofertami pracy, wysyłasz dziesiątki lub nawet setki CV i… cisza?! Wydaje Ci się, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, ale wciąż nie udaje Ci się znaleźć pracy? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, ten program jest dla Ciebie!

Poszukujemy 3 osób, którym nie udało się znaleźć pracy od 9 miesięcy poszukiwań. Mogą od nas otrzymać ***BEZPŁATNE*** wsparcie (w trybie 1:1) w skutecznym poszukiwaniu pracy.

Read more

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Join us this week! Career Angels’ event calendar

Do you want to enhance your career? Team culture? Know how has the job market changed in March? Have access to the know-how of Career Angels? Learn about the latest trends? Data? Methodology? Read this blog post to see where and when you can join one of our many lectures, webinars, podcasts, live events, training sessions and alike!

This week:

→ Topic: Personal Branding on LinkedIn
Date: April 05, 2023 / 17:00 – 18:00 CET
Trainer: Anna Mady
For/mat: online, for registered participants (anybody can join for free); organized by Warsaw University of Technology Business School
Language: Polish
How to register: click here
About the series: Read more

Studia podyplomowe Career Advisory – po ósmym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po ósmym zjeździe

„Skontaktowałem się bezpośrednio z 40 firmami: 5 odpowiedziało, z 2 rozmawiałem przez telefon lub na Skypie. Po 7 dniach wysłałem follow-up do tych, które nie zareagowały. Po kolejnych 3 dniach wysłałem im zaproszenia na LinkedIn. Skontaktowałem się z 1 alternatywnym decydentem. Rezultat: cisza.” Do Konsultantów Kariery często trafiają sfrustrowani kandydaci, którzy nie są świadomi tego, co robią źle, i dlaczego ich poszukiwania są bezskuteczne. Do tego dochodzą dodatkowo lata doświadczenia oraz wiek, w których kandydaci upatrują przyczynę swoich niepowodzeń. Kluczem do sukcesu jest strategia i aktywne wykorzystywanie nowoczesnych kanałów poszukiwania pracy: networking, kontaktowanie headhunterów, aplikacja bezpośrednia. Właśnie tej tematyki dotyczył ósmy zjazd.

Read more

Upskilling & Reskilling – narzędzia udanej przyszłości

Upskilling & reskilling - narzędzia udanej przyszłości... i jak Career Advisory to wspiera!

Up-skilling & Re-skilling – narzędzia udanej przyszłości

Czy wiesz, że do 2025 roku połowa pracowników będzie musiała przekwalifikować się na nowe stanowiska? Tak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii i ciągłe zmiany na rynku pracy. Co więcej, w najbliższych latach powstanie aż 133 milionów nowych miejsc pracy. Brzmi to zachęcająco, ale trzeba pamiętać, że nowe stanowiska będą wymagać od nas zupełnie innych umiejętności niż te, którymi dysponujemy obecnie. Bez upskillingu i reskillingu, czyli podnoszenia swoich kwalifikacji lub przekwalifikowania się na nowe stanowiska, trudniej będzie nam dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy. W konsekwencji nasze szanse na konkurowanie na nim będą znacznie mniejsze.

Read more

Career Advisory postgraduate studies – after the eighth weekend

Career Advisory postgraduate studies – after the eighth weekend

Career Advisory postgraduate studies – after the eighth weekend

“I’ve contacted 40 companies directly: 5 replied, and I spoke with 2 on the phone and on Skype. After 7 days, I sent a follow-up to those who had not responded. After another 3 days, I sent them invites on LinkedIn. Additionally, I contacted one alternative decision maker. The result: silence”. Career Consultants are often approached by frustrated candidates who are unaware of what they are doing wrong and why their search is unsuccessful. On top of that, candidates find their years of experience and age to be the reasons for their failures. The key to success lies in the strategy and the active use of modern job search channels: networking, contacting headhunters, and direct application. And that was the topic of the eighth weekend.

Read more