O „Kontaktowaniu się z: rekruterami, networkiem, szefami”

„Skontaktuj: rekrutera, network, szefa” to jeden z naszych Otwartych Webinarów [kliknij tutaj]. Jest dostępny na kanale na YouTube Aniołów Kariery. Anna Zadrożna mówi o efektywności różnych kanałów szukania pracy i wyjaśnia, jak skutecznie z nich korzystać. Tematy poruszane podczas webinaru:

 • Wpływ COVID-19 na dzisiejszy rynek pracy; porównanie liczby ogłoszeń o pracę publikowanych na LinkedIn na początku pandemii i w trakcie (jeśli nie jest to dla Ciebie istotne, pomiń pierwsze 15 minut).
 • Kontakt bezpośredni z firmami i rekruterami: instrukcje krok po kroku, jak to robić, aby być efektywnym, a nie nachalnym.
 • Jak znaleźć potencjalnego szefa i się z nim skontaktować: praktyczne wskazówki wraz z przykładami.
 • Headhunterzy: kim są, co robią i jak się z nimi skontaktować.
 • Networking: instrukcje krok po kroku, jak się przygotować i jaką strategię obrać, kiedy kontaktujemy się z naszą siecią; najczęstsze błędy w mediach społecznościowych.

Read more

About “Contacting: your top firms. Recruiters. How to network”

“Contact: your top firms. Recruiters. How to network” is one of the videos [click here] on our YouTube channel. Sandra Bichl talks about the efficiency of different job search channels and explains how to approach them successfully. Covered topics include:

 • The influence COVID-19 has on today’s job market; comparison of the number of job ads published on LinkedIn at the beginning of the pandemic and then (if it’s not relevant to you, skip the first 11 min).
 • Approaching companies & recruiters directly: step-by-step instructions on how to do it to be effective and not too pushy.
 • Finding your potential boss and contacting them: practical tips followed by examples
 • Headhunters: who they are, what they do and how to contact them.
 • Response rate & interview rate: is the number of replies you receive good or bad? How to improve it?
 • Networking: step-by-step instructions on how to prepare and what strategy to choose when contacting your network; the most common mistakes on social media.

Read more

Market Signals (Week 22)

Because of how we work when supporting our clients, we have a very uniqueglimpseinto how over 5000 Executive Search companies and almost 20 000 decision makers react – the majority of which being located in Europe; and we collect and analyze how they respond; and we observe if and what kind of trends there are to leverage them into better career management & more effective job search methods.

Before there are trends, there are signals which we usually keep to ourselves. But these are not usual times, so we decided to share those market signals by the end of each week. If the country / context is important, we’ll add them. Otherwise, we’ll keep it general for confidentiality.

Read more

O „CV dla ATS + dla człowieka. Profilu LinkedIn”

„CV dla ATS + dla człowieka. Profil LinkedIn” to jeden z naszych Otwartych Webinarów [kliknij tutaj]. Jest dostępny na kanale na YouTube Aniołów kariery. Anna Zadrożna mówi o tym, jak przygotować CV – zarówno dla człowieka, jak i dla algorytmu oraz o tym, jak zhackować LinkedIn. Tematy poruszane podczas webinaru:

 • Wpływ COVID-19 na dzisiejszy rynek pracy; porównanie liczby ogłoszeń o pracę publikowanych na LinkedIn na początku pandemii i w trakcie (jeśli nie jest to dla Ciebie istotne, pomiń pierwsze 15 minut).
 • Cel CV i zasady pisania perfekcyjnego dokumentu: struktura, zawartość, grafika; praktyczne wskazówki poparte prawdziwymi przykładami.
 • Applicant Tracking System: dlaczego staje się coraz popularniejszy i jak dopasować do niego swoje CV.
 • Jak zhackować LinkedIn: perspektywa headhuntera podczas szukania kandydatów & prawdziwe przykłady; jak zoptymalizować swój profil, aby pojawił się w najlepszych wynikach wyszukiwania.

Read more

About “CVs for humans, CVs for ATS + LinkedIn profile”

“CVs for humans, CVs for ATS + LinkedIn profile” is one of our videos [click here] on our YouTube channel. Sandra Bichl talks about how to prepare a CV both for humans and algorithms and how to hack LinkedIn. Covered topics include:

 • The influence COVID-19 has on today’s job market; comparison of the number of job ads published on LinkedIn at the beginning of the pandemic and then (if it’s not relevant to you, skip the first 12 min).
 • Goal of the CV and rules of writing a perfect one: structure, content, graphics; practical tips followed by real-life examples.
 • Applicant Tracking System: why it is becoming more popular and how to adjust your CV to be ATS-friendly.
 • How to hack LinkedIn: a headhunter’s perspective when finding candidates & real-life examples; optimizing your profile to be in the top of search results.

Read more

Career Consultant

We offer:

 • multiple trainings and opportunities to develop new skills and acquire new knowledge; you don’t have to be a Career Consultant – you can learn it with us
 • interesting work with experienced managers across various industries
 • remuneration: from 18.75 EUR / h (during the training) to 31.25 EUR / h (once your induction process is completed – it’s doable in 3 months, but you set the pace)
 • sales commission of up to 17.5% depending on the size of the project
 • work with an international, experienced team: https://bit.ly/2sWoL50
 • support from our team of assistants at every step
 • all necessary work tools, incl. laptop
 • work from home or from the office (Warsaw)
 • flexible working hours (min. of 20 h per week)

Read more

Market Signals (Week 21)

Because of how we work when supporting our clients, we have a very uniqueglimpseinto how over 5000 Executive Search companies and almost 20 000 decision makers react – the majority of which being located in Europe; and we collect and analyze how they respond; and we observe if and what kind of trends there are to leverage them into better career management & more effective job search methods.

Before there are trends, there are signals which we usually keep to ourselves. But these are not usual times, so we decided to share those market signals by the end of each week. If the country / context is important, we’ll add them. Otherwise, we’ll keep it general for confidentiality.

Read more

#Love from a Finance Analyst: General

O “Celu szukania pracy + USP kandydata”

„Cel szukania pracy + USP kandydata” to jeden z filmów z naszych Otwartych Webinarów [kliknij tutaj]. Jest dostępny na kanale na YouTube Aniołów kariery. W trakcie tego modułu Anna Zadrożna mówi o tym, jak wyznaczyć realistyczny cel szukania pracy i jak się wypozycjonować jako kandydat na niestabilnym rynku pracodawcy. Tematy poruszane podczas webinaru:

 • Wpływ COVID-19 na dzisiejszy rynek pracy; porównanie liczby ogłoszeń o pracę publikowanych na LinkedIn na początku pandemii i w trakcie (jeśli nie jest to dla Ciebie istotne, pomiń pierwsze 17 minut).
 • Realistyczne wyznaczanie celu: złożoność i czas trwania procesu szukania pracy (wcześniej i teraz), poparte prawdziwymi przykładami.
 • Jak wybrać właściwą ofertę pracy / ścieżkę kariery spośród tylu dostępnych na rynku; pogłębiony opis i instrukcja stosowania narzędzia „Value & Parameter Bidding”.
 • Dostępne testy (darmowe i płatne) dla tych, którzy nie potrafią zdecydować lub potrzebują więcej pomocy.
 • Definiowanie swojego USP: jak udowodnić, że jesteś wartościowym kandydatem i że to akurat Ty powinieneś zostać zatrudniony spośród setek (lub tysięcy) innych kandydatów; słynne „Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?”.

Read more

About “Job Search Goals + USP”

“Job Search Goals + USP” is one of our videos [click here] on our YouTube channel. Sandra Bichl talks about how to set a realistic job search goal and how to position yourself as a candidate on an unstable employer’s market. Covered topics include:

 • The influence COVID-19 has on today’s job market; comparison of the number of job ads published on LinkedIn at the beginning of the pandemic and then (if it’s not relevant to you, skip the first 15 min).
 • Realistic goal setting: what’s the complexity and duration of a job hunting process (before and now), followed by real-life examples.
 • How to choose the right job offer / career path from so many available on the market; in depth description and instructions to use the “Value & Parameter Bidding Tool
 • Available tests (free and paid) for those who really can’t decide or need more help.
 • Defining your USP: how to prove you are a valuable candidate and why you should be chosen out of hundreds (or thousands) of other competitors; the famous “Why should we hire you” question

Read more