6 Reasons Why It’s Worth Studying Career Advisory

6 Reasons Why It’s Worth Studying Career Advisory with Career Angels

6 Reasons Why It’s Worth Studying Career Advisory

Dynamic changes effect every area of our life, including the labor market. So, it does not matter whether you work in HR or are an experienced manager of another area. The dynamics of the market influence the decisions, advice and guidance you give to your employees / clients. It is the current knowledge in the field of Career Advisory that determines whether you can consciously manage a team, select various people for projects and plan a career path that gives the employee fulfillment and achieves the company’s goals while taking care of employer branding. Career advisory will be useful to anyone who wants to be a conscious player in the labor market, also as a consultant or career coach who supports the process of industry changes, defining somebody’s career goal or finding a new job.

Read more

Market Signals – Global Job Market Trends – September 2022 summarized!


With a true VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) market, Career Angels wants to understand how major events actually affect the job market. We, therefore, track and compare unemployment levels vs. the number of job ads published on LinkedIn.

So far we have:

 • gathered 10188 data points
 • received over 400 insights from Executives & HR Directors
 • published 88 monthly reports, 480 daily updates & 13 special reports
 • tracked 80 countries around the world for 29 months!

In this presentation, you’ll find a summary of how the job markets of the 80 countries did in September 2022:

Read more

6 powodów, dla których warto studiować Career Advisory

6 powodów, dla których warto studiować Career Advisory

6 powodów, dla których warto studiować Career Advisory

Dynamiczne zmiany dotyczą każdego obszaru naszego życia, w tym rynku pracy. Nie ma więc znaczenia, czy pracujesz w HR, czy jesteś doświadczonym Managerem lub Dyrektorem innego działu. Dynamika rynku wpływa na decyzje, rady i wskazówki, których udzielisz swoim pracownikom / klientom. To właśnie od aktualnej wiedzy z zakresu Career Advisory zależy, czy potrafisz świadomie zarządzać zespołem, dobierać różnorodne osoby do projektów oraz planować ścieżkę kariery, która daje spełnienie pracownikowi i realizuje cele firmy, dbając o employer branding. Doradztwo kariery przyda się każdemu, kto chce być świadomym graczem na rynku pracy, również jako konsultant czy coach kariery, który wspiera w procesie przebranżowienia się, poszukiwania celu zawodowego lub pracy.

Read more

Kurs Konsultanta Kariery – podsumowanie

Kursy Konsultanta Kariery – podsumowanie

Kursy Konsultanta Kariery – podsumowanie

Obecnie, jedyną stałą rzeczą jest zmiana – odnosi się to również do rynku pracy. Dane wskazują, że dobre rady oparte na wiedzy o rynku pracy zmieniają się średnio co 2 lata. To pokazuje, jak istotne jest, by managerowie oraz osoby związane z szeroko rozumianym HR-em nieustannie rozwijały i szlifowały swój warsztat doradczy z zakresu budowania ścieżek karier.

W związku z tym, druga połowa lata upłynęła nam pod hasłem Kursów Konsultanta Kariery:

 • 4 edycje w dwóch językach: PL, EN; w tym 2 dla firm
 • w sumie 42 godziny wykładowo-warsztatowe
 • 34 międzynarodowych uczestników
 • 28 zaprezentowanych case’ów klientów
 • 20 omówionych narzędzi
 • 25 (!) ćwiczeń praktycznych
 • 712 osób zainteresowanych kursem

Read more

Career Advisory – reflections after the first edition of the postgraduate studies

Career Advisory – reflections after the first edition of the postgraduate studies

Career Advisory – reflections after the first edition of the postgraduate studies

“Career Advisory – a very demanding profession”, “I did not expect such a huge amount of knowledge”, “The market is not aware of what is behind career advisory”, “I didn’t realize that there is such a need to follow the trends of the labor market”… These are just a few quotes – our students (now graduates) sharing their reflections after the 1st edition of postgraduate studies.

Read more

Trendy HR: podsumowanie

Trendy HR: podsumowanie

Trendy HR: podsumowanie

O serii: CV-19 przyspieszył wiele trendów, w tym (albo zwłaszcza!) te związane z HR i rekrutacją. Firmy, które chcą zatrudnić wartościowych kandydatów – którzy nie rezygnują po 3 miesiącach – muszą zadbać o to, by nadążać za najnowszymi trendami. Co jeszcze ważniejsze: muszą wdrażać nowe strategie we właściwy sposób.

Trendy wprowadzone zbyt szybko i/lub przez zły dział mogą przynieść odwrotny skutek, np.: generowanie dodatkowych kosztów, negatywny wizerunek pracodawcy, utrata wartościowych kandydatów, dłuższe procesy rekrutacyjne, gorsze doświadczenie kandydata.

Aby pomóc firmom uniknąć tych błędów, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych trendów w cyklu życia pracownika – wraz z towarzyszącymi im zagrożeniami i – tam, gdzie to możliwe – dodaliśmy stosunkowo proste i szybkie rozwiązania – wszystko poparte danymi i rzeczywistymi przypadkami.

Read more

HR Trends: a summary

HR Trends: a summary

HR Trends: a summary

About the series: CV-19 has accelerated many trends, including (or especially!) those related to HR and recruitment. Companies that want to hire valuable candidates – who don’t quit after 3 months – have to make sure they keep up with the newest trends. What’s even more important: they need to implement new strategies in the right way.

Trends that are introduced too fast and/or by the wrong department will backfire by e.g. generating additional costs, negative employer branding, losing valuable candidates, longer recruitment processes, low(er) candidate experience, etc.

To help companies avoid these mistakes, we put together a summary of the most important trends along an employee’s life cycle – with their accompanying threats and – where possible – adding relatively simple quick wins – everything backed up with stats and real cases.

Read more

Trendy HR: Separate

Trendy HR: Separate

Trendy HR: Separate

O serii: CV-19 przyspieszył wiele trendów, w tym (albo zwłaszcza!) te związane z HR i rekrutacją. Firmy, które chcą zatrudnić wartościowych kandydatów – którzy nie rezygnują po 3 miesiącach – muszą zadbać o to, by nadążać za najnowszymi trendami. Co jeszcze ważniejsze: muszą wdrażać nowe strategie we właściwy sposób.

Trendy wprowadzone zbyt szybko i/lub przez zły dział mogą przynieść odwrotny skutek, np.: generowanie dodatkowych kosztów, negatywny wizerunek pracodawcy, utrata wartościowych kandydatów, dłuższe procesy rekrutacyjne, gorsze doświadczenie kandydata.

Aby pomóc firmom uniknąć tych błędów, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych trendów w cyklu życia pracownika – wraz z towarzyszącymi im zagrożeniami i – tam, gdzie to możliwe – dodaliśmy stosunkowo proste i szybkie rozwiązania – wszystko poparte danymi i rzeczywistymi przypadkami.

W tym tygodniu dzielimy się trendami i zagrożeniami związanymi z Fazą #5 z 5: Separating.

Read more