Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

Studia podyplomowe Career Advisory – po piątym zjeździe

„Szukam pracy w obszarze, w którym nie posiadam doświadczenia. Ile może potrwać taki proces?”, „Szukam pracy zgodnej z moimi doświadczeniem, ale poza moją dotychczasową branżą. Jak mam wyróżnić się wśród kandydatów znających branżę?”. To wyzwania, które kandydaci bardzo często napotykają na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Podczas 5. zjazdu studiów podyplomowych Career Advisory zostały omówione następujące zagadnienia: ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku oraz usługi wewnątrz organizacji, w tym outplacement.

Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku

Pierwszy dzień piątego zjazdu poprowadziła Anna Mady, która skupiła się na temacie „Oceny celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku”. Omówiła złożoność procesu szukania pracy i jego poziomy trudności „standard, medium, difficult”, które są pochodną następujących elementów:

  • popyt / podaż na rynku pracy (ilość jawnych ogłoszeń vs. ilość podobnych kandydatów)
  • gotowość profilu pod cel i pokazanie tego w CV / LinkedIn
  • relokacja: pokazanie styczności lub motywacji, która jest realna / realistyczna (np. przeprowadzam się ze względów rodzinnych)
  • możliwe / dostępne konfiguracje techniczne, np. raportowanie do kogoś poza Polską, gdy nie jest się w zarządzie.

Anna przedyskutowała również ze studentami prawdziwe przykłady, takie jak:

  • Senior Business Solutions Team Manager, który chce awansować na stanowisko Regional Head of Support Function w ramach obecnej organizacji
  • pracownik, który chce objąć stanowisko managerskie odpowiedzialne za kilka krajów
  • Head of Sales & Business Development, który rozważa 3 scenariusze: 1) to samo stanowisko, ale w innej, dużej międzynarodowej organizacji, 2) GM w średniej, ale również międzynarodowej organizacji, 3) zmiana profilu na szeroko rozumiany HR
  • Chief Security Officer, który chce zostać członkiem zarządu w większej, międzynarodowej korporacji
  • doświadczony manager z międzynarodowym profilem, który chce przeprowadzić się do Berlina.

Outplacement

Drugi dzień piątego zjazdu również został poprowadzony przez Annę Mady , która tym razem skupiła się na tematyce outplacementu – kompleksowego programu działań o charakterze doradczo-szkoleniowym, którego celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności zawodowej. Podczas tego dnia studenci pogłębili wiedzę dot. rodzajów i elementów programów outplacementowych, korzyści dla uczestnika i firmy oraz roli konsultanta i uczestnika. Aby pomóc studentom poczuć się pewniej, Anna omówiła przykładowe „trudne przypadki” oraz kwestie formalne i logistykę.

W tym dniu gościnnie wystąpił Dyrektor ds. Postępowania i Etyki, który opowiedział o swoich doświadczeniach z outplacementem. Zdradził, co go w przeszłości zaskoczyło i co dziś zrobiłby inaczej.

Refleksje po piątym zjeździe

„Moim zdaniem dzień o diagnozie celów był zdecydowanie najintensywniejszy do tej pory! Bardzo podobała mi się duża ilość case’ów do analizy i czuję, że jestem gotowa zacząć wdrażać swoją wiedzę w praktyce i wcielić w życie nowe strategie.”
„Okazja do zobaczenia tylu różnych CV i case’ów była bardzo ciekawym doświadczeniem! Nauczyłam się wychwytywać różne szczegóły w CV i umiejętnie pomagać kandydatom opisywać swoje sukcesy i projekty.”
„Zrozumiałam, że nie każdy cel jest realny i dobrze dobrany i że często trzeba doprecyzowywać cele z klientem.”
„Przekonałam się, jak ważne jest zadawanie pytań, aby móc uzyskać odpowiednie informacje od klientów.”
„Myślę, że wiele osób nie ma świadomości, jak wygląda outplacement; jakie są granice pomocy konsultanta, że konsultant nie znajdzie za nas pracy. Często uczestnicy nie zdają sobie sprawy, że działania leżą po ich stronie.”
„Fantastycznie, że można posłuchać takich historii guest speakerów. Zobaczyłam, że da się znaleźć pracę po pięćdziesiątce, tylko trzeba tego chcieć – zmienić podejście i wykorzystywać nowoczesne narzędzia.”
„Sama przechodziłam outplacement w 2011 roku i teraz widzę, co poszło wtedy nie tak… Niestety nie otrzymałam odpowiedniego wsparcia w postaci indywidualnego podejścia. Mój pracodawca opłacił usługę i to był koniec. Wtedy nie wiedziałam, że można zrobić to inaczej, lepiej.”

Będziemy Was informować o postępach naszych studentów, jak również samych studiów podyplomowych.

PS. Przeczytaj więcej o pierwszym, drugim, trzecim i czwartym zjeździe.

PPS. Nadal trwa rekrutacja na 3. moduł naszych studiów – „Poruszanie się po rynku pracy”. Zapoznaj się ze szczegółami kursu i aplikuj tutaj