Nowoczesny rynek pracy. Poznaj najważniejsze trendy 2021

Nowoczesny rynek pracy. Poznaj najważniejsze trendy 2021

Nowoczesny rynek pracy. Poznaj najważniejsze trendy 2021

Według raportu World Economic Forum, „upskilling może doprowadzić do utworzenia 5,3 mln nowych miejsc pracy do 2030 r. […]. Liczba miejsc pracy wymagających kreatywności, innowacji oraz empatii wzrośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na umiejętności informatyczne”. Co więcej, „około 40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu sześciu miesięcy lub wcześniej”. Business Udemy potwierdza ten trend przez tzw. „wskaźnik Up/Re-skilling”, który wzrósł z 14% w 2019 r. do 38% w 2020 r.

To zjawisko jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla firm – w zależności od tego, jak szybko uda im się zamknąć tzw. „skill gap” oraz zarządzić obecnymi i nowymi pracownikami pod kątem tzw. „upskilling” czy „reskilling” albo samej rekrutacji. To jest także szansa, jak i zagrożenie dla przedstawicieli departamentów HR, rekruterów oraz doradców działających na rynku; by uplasować się w czołówce ekspertów, wymagana jest wiedza m.in. o typologii pracowników pod kątem zaangażowania i rozwoju kompetencji, by w jak najbardziej efektywny sposób zaprojektować nowe ścieżki kariery i dopasować odpowiednio profile.

Na to nakłada się ogromny wpływ technologii, który w drastyczny sposób zmienił zachowanie poszczególnych graczy na rynku pracy, z czego wynikają różne trendy – o nich więcej za chwilę.

Wiedza o nowoczesnym i zmieniającym się rynku pracy jest konieczna dla np.:
– działu HR, by projektować trafne strategie w zakresie rekrutacji, employer brandingu, zarządzania zaangażowaniem i całym cyklem życia pracownika
– osób pracujących w rekrutacji / Executive Search po stronie agencji albo firm, by identyfikować i przyciągać najlepsze talenty
– osób, które wykonują zawód szeroko rozumianego doradztwa kariery (doradcy zawodowi, konsultanci kariery, coachowie kariery, specjaliści wspierający w zmianie zawodowej, konsultanci ds. outplacementu), by jak najlepiej wspierać swoich klientów.

Dane pokazują, że porady wynikające z wiedzy o rynku pracy (np. jak napisać CV lub korzystać z LinkedIn) zmieniają się co ok. 1-2 lat. Innymi słowy: wskazówki, które działały trzy lata temu, obecnie mogą zaszkodzić kandydatowi / pracownikowi.

Najważniejsze trendy w pigułce:

#1: Employer Branding
Według HRM Institute, 10% firm więcej niż rok wcześniej posiada strategię EB, ale 47% firm przeznacza na nią mniejszy budżet oraz 5% firm wcale nie uwzględnia EB w swoim budżecie.

Skuteczny employer branding to nie tylko ładne grafiki, ale przede wszystkim wiedza o typologii kandydatów i o tym, czego poszczególne profile oczekują od firm w ogłoszeniach i w procesach rekrutacyjnych.

#2: Technologia: chatboty i smartfonizacja
Według KodaBots, coraz więcej „mądrych” chatbotów jest w kontakcie z kandydatami: 73% kandydatów nie
zorientowało się, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. 38% respondentów woli jednak rozmawiać z człowiekiem. Dodatkowo, według SmartRecruiters, liczba wyszukiwań ogłoszeń o pracę z urządzeń mobilnych przekracza obecnie 1 mld miesięcznie. Prawie 90% kandydatów korzysta ze smartfona przy szukaniu ofert.

Automatyzacja procesu rekrutacji dla maksymalnej efektywności to dziś konieczność, jednak nie możemy zapominać o pożądanych kandydatach, którzy po prostu nie chcą, nie lubią lub nie wiedzą, jak rozmawiać z botem. To może skutkować utratą potencjalnych talentów w organizacji. Albo – z perspektywy kandydata – utratą części szans na znalezienie pracy. Rola HR, rekrutera czy doradcy kariery nie ogranicza się już do zagadnień „czysto HR-owych” – muszą oni posiadać wiedzę o funkcjonowaniu wspomnianych narzędzi IT i technologii, by mogli efektywnie wspierać swoje organizacje, jak i swoich pracowników, kandydatów lub klientów.

#3: LinkedIn
W zależności od badania, pomiędzy 87% a 95% i więcej rekruterów korzysta regularnie z LinkedIn, by znaleźć odpowiednich kandydatów.

Wiedza na temat działania platformy LinkedIn (w tym algorytm, funkcjonalność filtrów, automatyczny ranking profili itd.) jest wszystkim potrzebna – HR / rekruter sprawniej zidentyfikuje najlepsze profile i z pełną świadomością będzie mógł pozytywnie wpłynąć na employer branding. Z drugiej strony, doradca kariery będzie mógł efektywniej przygotować profil klienta, by zwiększyć jego widoczność wśród grupy docelowej.

#4: ATS
Według TopResume, 99% międzynarodowych korporacji korzysta z systemów ATS (Applicant Tracking System). Według danych Career Angels, 60-70% rekrutacji na stanowiska managerskie i executives także odbywa się za pośrednictwem ATS.

Pracującym w HR lub rekrutacji wiedza o funkcjonowaniu ATS pozwoli zidentyfikować słabe strony każdego takiego systemu. Na tej podstawie można zbudować odpowiednie strategie, by np. dostosować treści w ogłoszeniach, poprawić tzw. „candidate experience”. Można też zapobiec odrzuceniu najlepszych kandydatów, których system zignoruje z „powodów formalnych”, ponieważ nie potrafi (poprawnie) odczytać treści w CV umieszczonych w np. tabelkach, kolumnach, ramkach lub stopkach. Taką wiedzę można też oczywiście wykorzystać na korzyść klienta i zaprojektować taki życiorys, który nie tylko spełni wymogi techniczne, ale też będzie odpowiedni pod kątem sprofilowania pod ogłoszenie.

#5: Analityka HR & Testy
Według badań Mettl, 80% firm Fortune 500 korzysta z testów podczas procesów rekrutacyjnych, w tym też na najwyższe stanowiska. Firma PayCor obserwuje wzrost zastosowania testów psychometrycznych o 20%.

Wiedza o wadach i zaletach dostępnych na rynku testów kompetencyjnych pomoże w lepszym zarządzaniu i planowaniu ścieżek karier pracowników, optymalizacji procesu rekrutacyjnego i dbałości o spójność tworzenia kultury organizacji. Dodatkowo wiedza ta jest niezbędna do badania i diagnozy potencjału danej osoby, planowania kolejnych kroków w karierze oraz do wsparcia w zmianie branży czy w przekwalifikowaniu się.

#6: Plug & Play
Według obserwacji Career Angels, od początku pandemii COVID-19 apetyt firm na zatrudnianie „potencjału” zamiast „gotowychkandydatów (tzw. „plug & play”) zdecydowanie zmalał.

W konsekwencji, pracując z pracownikiem, kandydatem lub klientem, należy dostosować profil możliwie najdokładniej do panujących wymagań rynkowych. Dodatkowo należy uważniej podchodzić do formułowania celów w karierze i zarządzić zbyt ambitnymi planami.

Według danych Career Angels, już w 2016 roku widoczne były skutki wzrostu automatyzacji i nowych technologii na rynku pracy. Według raportu World Economic Forum, 50% wszystkich pracowników na całym świecie będzie musiało się przekwalifikować / podnieść swoje kwalifikacje do 2025 r. Aby to mogło się udać, potrzebni są wykwalifikowani i świadomi zmian doradcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji: HR, rekruter, coach lub doradca. Kluczem do sukcesu jest posiadanie profesjonalnej wiedzy opartej na badaniach i rzetelnych danych. Kompetencje z zakresu Career Advisory to nie tylko wiedza o tym, jak sformatować CV – to przede wszystkim śledzenie i rozumienie trendów rynku pracy, w tym zmiany powodowane przez technologię (smartfonizacja, ATS, LinkedIn, analityka HR). Polecamy przeczytać poprzedni artykuł z tej serii: „Career Advisory w organizacji”.

Nowy kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery Career Advisory – online” zawiera w swoim programie ww. wiedzę. Sprawdź program tutaj: https://www.kozminski.edu.pl/en/node/5865