Odkryj przyszły rynek pracy: Dlaczego raport WEF Future of Jobs 2023 jest tak przydatny

Odkryj przyszły rynek pracy: Dlaczego raport WEF Future of Jobs 2023 jest tak przydatny

Odkryj przyszły rynek pracy: Dlaczego raport WEF Future of Jobs 2023 jest tak przydatny

Obecnie, w dynamicznie zmieniającym się świecie, bycie na bieżąco z informacjami dotyczącymi trendów i przyszłości rynku pracy jest szczególnie ważne. Raport World Economic Forum „Future of Jobs” jest cennym źródłem wiedzy, umożliwiającym zrozumienie zmieniających się realiów zatrudnienia oraz umiejętności i kompetencji, które wkrótce będą cieszyć się popytem. Trzon raportu jest oparty na unikalnym zbiorze danych, które obejmują przewidywania dotyczące trendów największych globalnych pracodawców. Tegoroczny raport zebrał perspektywy 803 firm, które łącznie zatrudniają ponad 11,3 miliona pracowników. Naszym zdaniem zdecydowanie warto poświęcić czas na zapoznanie się z tegoroczną wersją raportu.

Przewidywanie trendów zatrudnienia

Raport „Future of Jobs” zapewnia kompleksową analizę nadchodzących trendów zatrudnienia, postępu technologicznego i zakłóceń w branżach. Można dzięki niemu uzyskać wgląd w sektory i role, które mają potencjał wzrostu lub spadku w nadchodzących latach. Ta wiedza pozwala dostosować wybory zawodowe oraz rozwijać umiejętności zgodnie z ewoluującymi wymaganiami rynku pracy. Z danych raportu wynika, że przedsiębiorstwa przewidują, iż wzrost ilości nowych miejsc pracy będzie wynikał z inwestycji ułatwiających zieloną transformację przedsiębiorstw, szerszego stosowania standardów ESG i coraz bardziej zlokalizowanych łańcuchów dostaw. Natomiast cztery kluczowe czynniki, które wpłyną na likwidację miejsc pracy, to wolniejszy wzrost gospodarczy, niedobory podaży oraz rosnące koszty nakładów i utrzymania konsumentów. Pracodawcy dostrzegają również, że pogłębiające się podziały geopolityczne i utrzymujący się wpływ pandemii COVID-19 doprowadzą do zakłóceń na rynku pracy – przy czym połowa pracodawców oczekuje pozytywnego wpływu tych trendów, a druga połowa przewiduje, że będą one mieć negatywny wpływ na miejsca pracy. Raport bada, jakie pozycje w firmach będą najbardziej pożądane na rynku pracy (m.in. specjaliści ds. AI i machine learning, specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, analitycy biznesowi, analitycy bezpieczeństwa informacji), a także jakie pozycje będą tracić na znaczeniu z powodu m.in. postępującej cyfryzacji (stanowiska urzędnicze i sekretarskie).

Rozwój umiejętności

Raport podkreśla umiejętności, które będą coraz bardziej wartościowe w przyszłości. Poznanie tych umiejętności pozwala proaktywnie inwestować w rozwój zawodowy, w celu zachowania konkurencyjności i zwiększenia szans na zatrudnienie. Dodatkowo, wskazuje on na kluczowe obszary, takie jak myślenie analityczne i kreatywność, a także umiejętności związane z nowymi technologiami. Według raportu, ponad 75% firm chce zaadaptować zmiany związane z big data, chmurą obliczeniową i sztuczną inteligencją, a 86% planuje stworzyć platformy online i aplikacje mobilne w ciągu najbliższych 5 lat. Analiza big data, technologie związane ze zmianą klimatu i zarządzaniem środowiskiem, a także cyberbezpieczeństwo będą najbardziej oddziaływać na wzrost zatrudnienia.

Przemiany w miejscu pracy

Według raportu, ponad 85% ankietowanych firm wskazuje zwiększenie wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych. W związku z tym, raport zagłębia się w potencjalne skutki automatyzacji, sztucznej inteligencji i innych postępów technologicznych dla siły roboczej. Ponadto, omawia on także koncepcję przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji w celu radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z automatyzacji, co jest ważne w kontekście najnowszych danych: oczekuje się, że postęp technologiczny przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w ponad połowie ankietowanych firm, równocześnie jednak poskutkuje on likwidacją miejsc pracy w jednej piątej firm. Poznanie tych wniosków pozwala dostosować się i przygotować na zmieniającą się naturę pracy.

Globalna perspektywa

„Future of Jobs” to kompleksowe badanie, które opiera się na danych i wnioskach z różnych regionów i branż na całym świecie. Poszczególne trendy są porównane między krajami o niskich, średnich i wysokich dochodach. Zapoznanie się z tym raportem pozwala poszerzyć wiedzę o globalnym rynku pracy, zidentyfikować nadchodzące trendy w różnych częściach świata i uzyskać szerszą perspektywę na czynniki kształtujące przyszłość pracy.

Podsumowując, zapoznanie się z treścią raportu „Future of Jobs” World Economic Forum powinno być niezbędne dla osób, które pragną odnieść sukces na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wszystkie informacje zawarte w raporcie opisane są w przystępny sposób, a wiele z nich jest zilustrowane przy pomocy wykresów. Dzięki prześledzeniu informacji zawartych w raporcie można podejmować świadome decyzje dotyczące kariery, rozwijać odpowiednie umiejętności i pewnie poruszać się na zmieniającym się rynku pracy. Zachęcamy wszystkich do zaktualizowania swojej wiedzy już dziś: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Jeśli wiedza z obszaru doradztwa kariery może Ci się przydać, zachęcamy do zapoznania się z programem studiów podyplomowych „Doradztwo Kariery w Praktyce”, który powstał przy współpracy z Warsaw University of Technology Business School. Jest on dedykowany osobom, które chciałyby zostać ekspertami posiadającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery.
Serdecznie zapraszamy do zapisów na spotkanie informacyjne on-line, które odbędzie się 19.09 o 17:00, oraz do zapoznania się ze szczegółami programu i rekrutacji.