(nie)skuteczny kandydat – podsumowanie programu CSR

(nie)skuteczny kandydat – podsumowanie programu CSR

Mając ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, można by oczekiwać, że szukanie pracy już nigdy nie będzie stanowiło wyzwania, a atrakcyjne oferty będą same napływać w sprawnym tempie. Niestety, rzeczywistość często wygląda inaczej – poszukiwanie pracy, nawet z wieloletnim zapleczem zawodowym, może ciągnąć się przez długie miesiące. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Najczęściej podawane powody przez kandydatów to wiek i bycie „over-qualified”… ale z naszego doświadczenia wynika, że to brak wykorzystywania nowoczesnych narzędzi jest głównym czynnikiem nieskutecznego poszukiwania pracy.

Przekonaliśmy się o tym ponownie w ramach naszych działań CSR. W kwietniu 2023 wystartowaliśmy z rekrutacją do bezpłatnego programu, mającego na celu wsparcie osób, które:

  • mają 15+ lat doświadczenia zawodowego
  • zmagają się z szukaniem pracy od min. 9 miesięcy
  • są w stanie poświęcić dziennie 4-5 godzin na szukanie pracy z naszym wsparciem.

Warunkiem uczestnictwa było wypełnienie formularza. Otrzymaliśmy 34 zgłoszenia.

Finalnie zaprosiliśmy do programu 5 osób, które otrzymały od nas BEZPŁATNĄ pomoc (1:1).

Program składał się z 6 sesji (każda do 2 godzin), podczas których Anioł Kariery pracował z kandydatem nad strategią szukania pracy oraz wdrożeniem jej w życie. Program obejmował:

  • wypracowanie narzędzi: CV, profil na LinkedIn, spersonalizowana lista headhunterów, lista potencjalnych pracodawców, CV pod ATS itd.
  • indywidualną symulację rozmowy kwalifikacyjnej
  • dostęp do wszystkich naszych materiałów
  • przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń

Przed każdą sesją uczestnik otrzymał materiały do przeczytania oraz „pracę domową” do wykonania. Po zakończeniu każdej sesji wychodził z konkretnymi, namacalnymi materiałami oraz w pełni zrozumiał, jakie kroki podjąć dalej i jak to zrobić. Co więcej, Anioł Kariery na każdym etapie programu dzielił się konstruktywnym feedbackiem, co wyraźnie wpływało na skuteczność narzędzi i działań w procesie poszukiwania pracy.

Profile i refleksje wybranych uczestników

Z 5 uczestników:

  • jeden z uczestników, mimo otrzymania dwóch ostrzeżeń, nie przestrzegał regulaminu i został wykluczony z programu
  • o pozostałych czterech możecie przeczytać poniżej

 

Uczestnik 1

Cel: Senior Plant Director
Lata doświadczenia: 19
Szukał pracy od: kwietnia 2021
Status: nowa praca znaleziona!
Refleksje:

Przede wszystkim program nauczył mnie korzystać z różnych kanałów poszukiwania pracy i nie opierać się wyłącznie na reagowaniu na ogłoszenia rekrutacyjne. Teraz rozumiem, że uruchomienie wszystkich czterech kanałów jest niezbędne, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

Program pozwolił mi stworzyć nowe CV, które wyraźnie prezentuje moje osiągnięcia. Teraz mój dokument w miarodajny sposób pokazuje, jakie konkretnie korzyści mogę przynieść organizacji. To pomogło mi wyróżnić się wśród konkurentów i przyciągnąć uwagę pracodawców. Co więcej, program pomógł mi rozwijać umiejętność udzielania pełniejszych odpowiedzi na pytania rekruterów. Dzięki analizie konkretnych sytuacji z mojego życia zawodowego nauczyłem się dostarczać przykłady i dowody popierające moje odpowiedzi. Efekt? Tuż przed końcem programu zdobyłem pracę!

Uczestnik 2

Cel: Operations Director
Lata doświadczenia: 35
Szukała pracy od: lipca 2022
Status: nowy tymczasowy projekt znaleziony! Szuka nadal stałego zatrudnienia
Refleksje:

Co mi się najbardziej podobało?
Wysoki profesjonalizm był widoczny w każdym elemencie programu: począwszy od zorganizowania, materiałów i podsumowań po każdej sesji (włączając w to delikatne poganianie 😀) aż do zawartości merytorycznej. Dostarczane materiały były bardzo zwięzłe i przyjazne dla użytkownika, pozbawione korporacyjnej nowomowy czy przewlekłości. To bardzo pomaga i zachęca do korzystania. Podobał mi się super kontakt z moim „Aniołem”, czułam się zaopiekowana jako osoba w trudnej sytuacji mentalnej z powodu wieku, który nie zachęca potencjalnych pracodawców do zatrudniania. Nawet jeżeli nie znajdę pracy (co nie jest wykładnią efektywności programu, tylko raczej miarą tego, jak z niego korzystam), to program sam w sobie jest dla mnie wartością.

Co dał mi projekt?
Mam poczucie, że mogę odnieść sukces, którym dla mnie jest znalezienie pracy. Wiem, jak sterować poszukiwaniami w zależności od wykorzystywanego kanału dotarcia do rynku pracy. Nie obawiam się sytuacji, że usłyszę „nie” od headhuntera czy rekrutera, bo wiem, że mimo tego należy dalej próbować. Mam bardzo dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne, takie jak CV, list do headhunterów czy do decydentów i wiem również, jak je modyfikować w zależności od potrzeb. Po prostu wiem, jak szukać pracy, jak rozglądać się po rynku, a reszta zależy od tego, jak to wykorzystam.

Co mnie najbardziej zaskoczyło?
Indywidualne, spersonalizowane podejście. Program ma pewne ramy utarte i poparte doświadczeniem Aniołów, ale to nie jest jedynie słuszna metoda, to jest tylko fundament, na którym buduje się pozostałe elementy i całość programu dostosowaną do osoby i sytuacji, w jakiej się znajduje. Konkretne przykłady z życia osób (bez podawania danych osobowych), a nie wymyślonych, fikcyjnych postaci. Odpowiedź na każde pytanie – to dowodzi tego, jak dokładnie program i zagadnienia są przemyślane i przepracowane.

Jakie elementy były największą wartością programu?
Największą wartością programu była dla mnie sama osoba Anioła. Wiedza, spokój, opanowanie, facylitacja całości. Czułam, że jestem w dobrych rękach. Dziękuję!

Poza tym ceniłam zawartość merytoryczną i porządek w działaniu, zbudowanie poczucia mojej wartości w moich oczach. Zrozumiałam, że nie jestem gorsza tylko dlatego, że jestem starsza niż inni, bo mam czym się pochwalić, wiem, jak to wykorzystać i jak nie bać się tego zrobić. Wiem, jak przekazywać informacje o sobie, jak przekazać moje wartości we właściwy sposób, od czego zacząć, co jest najważniejsze a co drugorzędne dla procesu rekrutacji.

Jestem bardzo zadowolona, że się zgłosiłam i zostałam wybrana. Dziękuję.

Uczestnik 3

Cel: Marketing Director
Lata doświadczenia: 29
Szuka pracy od: 2019
Status: w trakcie procesów rekrutacyjnych
Refleksje:

Co mi się najbardziej podobało?
Podobał mi się cały program, a zwłaszcza kompleksowe podejście do procesu poszukiwania pracy z uwzględnieniem wielu kanałów. Przechodziłam kiedyś przez proces outplacementu. Nie zdobyłam tam nawet połowy wiedzy, którą uzyskałam w programie Career Angels. Tamten proces był skupiony tylko na headhunterach i nie poruszał sposobów poszukiwania pracy w pozostałych kanałach!

Co dał mi projekt?
Projekt kończę z odbudowaną wiarą w siebie (mimo tego, że wymarzonej pracy jeszcze nie znalazłam) oraz z dużo szerszą wiedzą o tym, jak poszukiwać pracy. Wychodzę z przekonaniem, że w razie potrzeby mam się do kogo zwrócić i nie muszę się wstydzić, że jeszcze nie znalazłam pracy 😊

Co mnie najbardziej zaskoczyło?
Zdecydowanie skuteczność poszczególnych kanałów w znajdowaniu pracy! Oraz to, że niezmiennie headhunterzy pozostają najmniej skutecznym kanałem.

Jakie elementy były największą wartością programu?
– kwestionariusz z początku programu, który pomógł poukładać sobie w głowie, czego tak naprawdę chcę i przelać to na papier
– napisanie CV od nowa i stworzenie wersji pod ATS
– poprawienie profilu na LinkedIn
symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
– wasza pomoc w wyszukiwaniu firm i adresów mailowych
profesjonalne podejście Anioła Kariery do całego procesu (zdystansowana, wymagająca i motywująca postawa z wyczuwalną empatią). Osobowość i doświadczenie mojego Anioła bardzo mi pomogły w przejściu przez ten program i wyniesieniu z niego tego, o czym napisałam powyżej.

Uczestnik 4

Cel: Sales Director
Lata doświadczenia: 28
Szuka pracy od: sierpnia 2022
Status: w trakcie procesów rekrutacyjnych
Refleksje:

Program pozwolił mi zrozumieć, co dotychczas robiłam źle w procesie poszukiwania pracy oraz, co najważniejsze, pomógł mi przygotować i wdrożyć odpowiednią strategię poszukiwania pracy, zmaksymalizować moje działania i uczyni je bardziej efektywnymi. Wasz program jest jednym z najlepszych (jeśli nie najlepszym) programów outplacementowych dla kadry managerskiej na rynku polskim. Mogę to stwierdzić z całkowitą pewnością, gdyż mam porównanie z innym tego typu projektem.

Program jest mocno przemyślany i dobrze skonstruowany. Widać, że Anioły Kariery posiadają know-how i bogate doświadczenie w tym zakresie, oraz to, co chyba najważniejsze – program jest skuteczny. Pomagacie dobrze zdefiniować cel poszukiwania pracy, stworzyć unikatowy profil (USP) oraz przygotować niezbędne narzędzia (CV, CV pod ATS i profil LinkedIn). Wreszcie, pomagacie w przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej.

Co mnie zaskoczyło?
Wcześniej wydawało mi się, że mam dobre CV, profil na LinkedIn i wiem, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. W trakcie programu – w każdym z tych elementów odkrywałam coś nowego, ważnego. W przypadku CV kluczowe okazało się przygotowanie wyróżniającego mnie „profile summary” z wyszczególnieniem najważniejszych obszarów specjalizacji i kompetencji, popartych mierzalnymi sukcesami.

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej oraz feedback, który otrzymałam od mojego Anioła, ugruntowały w mojej głowie konieczność ustalenia sobie konkretnego celu przed każdą rozmową, oraz to, że ten cel może być inny w przypadku rozmów z headhunterami, CEO czy z pracownikami działu HR. Wcześniej chyba nie do końca rozumiałem, że ma to tak duże znaczenie. Teraz widzę, że jest to niezmiernie ważne i od dzisiaj będę to robić zawsze.

Co mi się podobało?
Poza ogromną dawką wiedzy i umiejętności, mój Anioł Kariery dał mi również dużo motywacji i energii do działania. Dzięki jej pomocy czuję się silniejsza mentalnie. Pewnie nie dla każdego ten ostatni element jest ważny, ale dla mnie tak, i za to również dziękuję!

Co prawda nie znalazłam jeszcze nowej pracy, ale mam głębokie przekonanie, że dzięki Career Angels uda mi się to robić. Wdrożyłam konkretny plan działania, wiem, jakie dalsze kroki muszę jeszcze podjąć, aby moje poszukiwania zakończyły się sukcesem. Bardzo Wam dziękuję!


Jeżeli, podobnie jak nasi uczestnicy, potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniu pracy:

  • Prześlij swoje CV wraz z krótkim opisem swojej sytuacji i ewentualnymi pytaniami na adres Contact@CareerAngels.eu | Temat: Bezpłatna Konsultacja Kariery

Aby zaoszczędzić czas, poinformuj nas o swojej dostępności na 20-30 minutową rozmowę przez Google Meet. W treści maila zaproponuj 2-3 terminy w ciągu najbliższych 14 dni, jednak nie wcześniej niż dzień po najbliższym dniu roboczym – potrzebujemy czasu na reakcję i przygotowanie.