Career Center wewnątrz organizacji

Career Center wewnątrz organizacji

Career Center wewnątrz organizacji

Jeden z największych i najbardziej wpływowych banków na świecie mierzył się z szeregiem wyzwań, takich jak dynamiczne zmiany organizacyjne czy utrata cennych pracowników – niezbędne było więc wdrożenie procesu doradztwa kariery. Career Advisor miałby wesprzeć pracowników w rozwoju zawodowym zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, a sam kurs zwiększyć mobilność w firmie i zbudować zasób kompetencyjny pracowników. To właśnie tutaj zaczęła się nasza współpraca nad stworzeniem kompleksowego programu szkoleniowego, który pozwoliłby firmie osiągnąć zamierzone cele.

W toku przygotowań i szkoleń musieliśmy odpowiedzieć na wiele istotnych pytań, które skierowały nas na właściwą drogę:

 • Jakie konkretne cele i oczekiwania stawiamy przed programem?
 • Kto zostanie wybrany jako Career Advisor i jakie kompetencje musi posiadać?
 • Jakie standardy etyczne będą obowiązywać w ramach programu?
 • Z jakich materiałów edukacyjnych możemy korzystać podczas szkoleń?
 • Jak będziemy mierzyć skuteczność programu?
 • Jakie są warunki i ograniczenia korzystania z programu przez pracowników?
 • Jakie są oczekiwania i cele uczestników programu?
 • Do jakich narzędzi i metod będą mieli dostęp przyszli Career Advisorzy?
 • Jakie są cele działu HR i jakie zmiany w organizacji muszą zajść w związku z programem?
 • Jakie zasady dotyczące podziału ról HRBP, Career Advisora oraz Coacha określa kodeks etyczny?
 • Kto jest odpowiedzialny za tworzenie notatek i gdzie będą przechowywane – w formie elektronicznej czy papierowej?
 • Jakie procedury obowiązują w przypadku, gdy uczestnik programu zachoruje lub nie będzie obecny na sesji?
 • Czy HRBP może pełnić rolę doradcy dla pracowników, jednocześnie wspierając dział, w którym pracują?
 • Jakie zasady kodeksu etycznego można ustalić, by zagwarantować, że pracownicy poczują się bezpiecznie, a ich prywatność będzie chroniona?

Cele naszego programu były jasne i ambitne. Opierając się na założeniach dotyczących roli Career Advisora, opracowaliśmy program, który miał na celu przygotowanie uczestników do:

 • Precyzyjnego określania celów zawodowych i planowania działań
 • Identyfikowania predyspozycji zawodowych i źródeł motywacji u pracowników
 • Określania niezbędnych umiejętności, zwłaszcza w kontekście nowych ról
 • Tworzenia mapy możliwości rozwoju i sugerowania działań przygotowawczych
 • Przedstawiania ścieżek kariery w firmie, przy uwzględnieniu specyficznych obszarów biznesowych
 • Dopasowywania metod edukacyjnych przygotowujących do realizowanego celu i nowych wyzwań
 • Pomocy pracownikom w podejmowaniu decyzji zawodowych oraz w projektowaniu indywidualnych ścieżek i strategii kariery według preferencji oraz potrzeb rynkowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

W ciągu dwóch miesięcy aż trzydziestu uczestników ukończyło osiem intensywnych modułów (szczegóły poniżej), przekształcając się w pewnych siebie Career Advisorów gotowych do wspierania pracowników i wywierania pozytywnego wpływu wewnątrz organizacji.

Moduły szkoleniowe

1. Klasyfikacja klientów, style komunikacji i diagnoza potrzeb

Pierwszy moduł zapewnił przyszłym Career Advisorom szereg kluczowych kompetencji, w tym umiejętność rozpoznawania zarówno własnego stylu komunikacyjnego, jak i stylu rozmówcy. Uczestnicy nauczyli się klasyfikować klientów pod kątem świadomości celów zawodowych i gotowości do działania. Moduł obejmował także zagadnienia związane z przeprowadzeniem pierwszej rozmowy, mającej na celu skuteczną diagnozę potrzeb klienta.

2. Symulacja rozmowy z klientem

Podczas drugiego modułu uczestnicy mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. W grupach 2-4-osobowych symulowali różne style komunikacji, wcielając się w role klientów, doradców i obserwatorów. Ćwiczenia te rozwijały umiejętności zadawania otwartych pytań, aktywnego słuchania oraz dostosowywania się do różnych potrzeb klientów. To praktyczne podejście umożliwiło przećwiczenie odpowiednich zachowań w różnych scenariuszach i zwiększenie skuteczności w przyszłych interakcjach z klientami.

3. Indywidualne podejście do klientów i narzędzia zarządzania karierą

Trzeci moduł kontynuował zagadnienie różnorodności klientów i ich potrzeb. Wnikliwie omówiona została teoria o zarządzaniu karierą oraz proces Parameter Bidding, który pomaga klientom wyznaczyć priorytety dotyczące pracy i osiągnięć zawodowych. Pozyskana wiedza pozwoliła uczestnikom zrozumieć, że klienci posiadają zróżnicowane cele i motywacje, co z kolei wymaga dostosowania i personalizacji podejścia do współpracy. W ramach tego modułu szczegółowo omówione zostało również wykorzystanie Koła Życia jako praktycznego narzędzia w codziennej pracy z klientem.

4. Parameter Bidding i dostosowane Koło Życia w praktyce

W trakcie czwartego modułu uczestnicy przeszli przez intensywny trening praktyczny skupiający się na skomplikowanym procesie Parameter Bidding. Dzięki serii ćwiczeń przyszli Career Advisorzy opanowali do perfekcji umiejętność priorytetyzacji celów zawodowych i licytacji parametrów z klientami. Moduł skupiał się również na praktycznym wykorzystaniu Koła Życia w pracy doradczej.

5. Nakreślenie wizerunku klienta i pozycjonowanie na rynku pracy

Piąty moduł poświęcony był strategii budowania osobistego wizerunku, pozycjonowaniu kandydatów na rynku pracy oraz metodologii MAN. Wprowadzony został model Personal Branding, przedstawiający 8 obszarów kluczowych dla osiągnięcia celów zawodowych. Podkreślona została również waga dostosowania komunikacji do różnych kanałów i zachowania spójności wizerunku. W drugiej części modułu dyskusja skupiła się na mapowaniu relacji w organizacji według metodologii MAN oraz na „Candidate Positioning”, czyli zdefiniowaniu unikalnych cech klienta, które wyróżnią go w procesie rekrutacyjnym.

6. Personal Branding i „Candidate Positioning” w praktyce

Celem szóstego modułu było praktyczne zastosowanie nowo poznanych narzędzi. Uczestnicy zapoznali się z modelem „GROW” używanym przez Career Advisorów podczas sesji z klientami. Ćwiczenia w parach były kluczowym elementem tego modułu i umożliwiały naukę w praktyce m.in. wspólnego wypracowywania tzw. USP (unikalnych cech klienta) oraz pracy z klientem w każdym z 8 obszarów modelu Personal Branding.

7. Etyka zawodowa i podsumowanie

W trakcie ostatniego modułu cała uwaga skupiona była na przygotowaniu przyszłych Career Advisorów do skutecznego i etycznego doradztwa zawodowego. Szczegółowo omówiona została etyka zawodowa, pożądane kompetencje doradców i struktura procesu doradczego. Przewidziano również czas na podsumowanie kursu, przygotowanie do egzaminu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.

8. Egzamin

Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczestnicy odpowiadali na 30 losowych pytań wybranych spośród 40. Celem była ocena ich wiedzy zdobytej podczas wszystkich modułów. Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu było udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 80% pytań. Część ustna polegała na zdiagnozowaniu potrzeb klientów na podstawie wylosowanych case’ów. Progiem zaliczenia w tej części była tzw. „solidna 4”.

Wyzwania napotkane po drodze

Podczas realizacji szkolenia musieliśmy zmierzyć się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami, które wymagały od nas elastycznego i kreatywnego podejścia. Oto główne z nich:

 • Różnorodność stopnia zaawansowania i dostosowanie materiałów: Jednym z wyzwań było zróżnicowanie poziomu doświadczenia i wiedzy uczestników, co wymagało od nas dostosowania treści i prezentacji w taki sposób, by umożliwić czerpanie wartości ze szkolenia zarówno osobom bardziej zaawansowanym, jak i tym o mniejszym doświadczeniu. Musieliśmy upewnić się, że materiały są przystępne dla wszystkich i stopniowo wprowadzają w tematykę, tak aby nikogo nie zniechęcić ani nie zanudzić
 • Zaangażowanie uczestników: Kolejnym istotnym aspektem była różnorodność zaangażowania uczestników. Niektórzy wykazywali bardzo czynną postawę, biorąc aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach, podczas gdy inni byli bardziej zachowawczy i potrzebowali dodatkowej motywacji do aktywnego uczestnictwa. Wprowadzenie różnych metod interaktywnych i technik motywujących było niezbędne, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania wśród wszystkich uczestników
 • Dostosowanie tempa szkolenia: Zależało nam na tym, by szkolenie nie było ani zbyt mozolne dla bardziej doświadczonych uczestników, ani zbyt intensywne dla tych, którzy potrzebowali więcej czasu na przyswojenie materiału. Dlatego ciągle monitorowaliśmy ich reakcje i dostosowywaliśmy plan szkolenia tak, aby zapewnić odpowiednie tempo i rytm zajęć
 • Indywidualne wyzwania uczestników: Co więcej, każdy uczestnik stał przed własnymi wyzwaniami i miał konkretne oczekiwania względem szkolenia. Wymagało to od nas elastyczności w podejściu i skutecznego dostosowania porad i wsparcia do unikalnych potrzeb każdej osoby.

Wyjście naprzeciw tym wyzwaniom wymagało od nas nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także empatii, umiejętności szybkiego reagowania oraz dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji. Pokonanie tych trudności pozwoliło nam wyciągnąć wnioski na potrzeby przyszłych projektów, a przede wszystkim stworzyć bardziej kompleksowy i wartościowy program szkoleniowy, który przyniósł korzyści wszystkim uczestnikom.

Wyniki

Czy udało nam się z sukcesem zakończyć program? Oto statystyki w ramach podsumowania:

Statystyki programu

Przeprowadzone szkolenie stanowiło pierwszy krok na drodze do stworzenia środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi pracowników. Program zapewnił przyszłym Career Advisorom nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także pewność siebie niezbędną we wspieraniu pracowników w osiąganiu celów zawodowych.

Dzięki wsparciu pracowników w dążeniu do realizacji ich celów, program wpłynął pozytywnie zarówno na pojedyncze osoby, jak i na całą organizację, budując atmosferę wzajemnego sukcesu. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Career Center i za wszystkich uczestników!


Chcesz rozwijać kompetencje niezbędne do efektywnego wspierania innych w osiąganiu ich zawodowych celów? Wiesz, jak cenna jest wiedza z zakresu doradztwa kariery? Jeśli tak, gorąco zachęcamy do zapoznania się z programem naszych nowych studiów podyplomowych „Doradztwo Kariery w Praktyce”, które powstały przy współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej: kliknij tutaj!

Nie zwlekaj! Jeśli czujesz, że ta unikalna okazja jest dla Ciebie, już teraz zarezerwuj czas na spotkanie informacyjne i zapoznaj się ze szczegółami programu oraz procesu rekrutacji. Daj sobie szansę na rozwój, który może odmienić Twoją ścieżkę zawodową.

 • Masz wątpliwości, czy ta wiedza Ci się przyda? Skontaktuj się z Anna.Mady@CareerAngels.eu, która udzieli Ci wszelkich informacji dot. możliwości rozwoju w tym obszarze.